Loading...
20190232 Flat Rock Centre Parking Structure Elevations TI �I� ,�y, �`•y F i q-- .p fr' ; •'ems.'go.-.,,„,,,,,,r.:% . •, !'• 110—,•• 4:,' 44, . , —4, ; "I' c, _ 'V yr •`t t t ' ,� r�� • # ,' _.U 1.11-...: ::_f--' N vtrA smw•i '. _ 'Is _ —'1A4 +,, r `' 0.:.::,.'",--i-_,','--i-.1-,,,-,x .„00 •.-y • .,,,,..-1.-1,,,,,,,'—<-,,--,--• *::ribfV•iki 3 , . '4.4 1,1 ce' ''° �/y"F•i1,R r'¢, �^,' � ,yam` ' a . .' 4 M�.r 'Tim ,e- ,i k g �r .r-f ' a 1 "1,�' ,E G ':-. r d6,,e6e5 t,'w e --' .,- •e', lf� " -� } t .,-.:.%.-.4,,. • ,:,..-....,,, i ifr „,,,,,,:_„.,,,,,,,r.„....„„ ` -r ] . - T ' .,n_ r _e T , t y F ;k r _ • f, 4 ' + i. • r, 7-:- - - zir--4,,-.. ..,: ,._„,..„.Ate., - a7 FuT° . , , _...... .._ ._ 1 lit- F4 . . F itirpO' '*--._ .' ..,,, —-' 0.' 0.-'' , -1 , ,.,. i' '' ” - - .‘ .- .. e. r '- b ,' -,F,Y' I ' -' i - ('' • :.I ,,+wed" r....., ;'• -.,--.7y, q - cx.61 r ` t�.A''��I' ' j f Lr . . : ,.-- F I I' t tt . ' ''.i' i --1 ' ,__,.,„ ,,,r,,,..-.....-4114 - _. , li:. L it,r1,. — ,.., I yy R`.. ...:q - , '..:1,,'rte , aT '+► % ., ....„. _ X 4 1 .. °yrr e. , A till ,,, li ,.. . . , Awl. L IC,..4, ,W, ..rititi '1, .e, ,,,- .F, ' HI 111011111111111 / (411 • ' ' L. a ,..y ,., . ,.,, -.... , ',', : iL11 11 . I L ,va va is si 0 i sfill + •, -.•...'-':'', .7 il t: 41 I, ',••• , L. , r - ,. • .�1; .e - " ar 31 13 i lei• IIJt.. — --. -. ' i F_ e o LR _ , - 4 • tif. I . I v .: 1. .1, .',..,"'.-r...1,.;;_,.,,, . . , i',..:Lli ii,b ,_ .:'....13 .. , . ..„...., , , , boo • M ' �, �'' i• e_ P.*#ice _ .� _- ,� 4, 1 ■- . 4 -� e:.!s Jr_ r .sy - . .., ■ * INP i,.•T - ° ,�_. h ■ _TM 1 A.�-,ef, 'r IKte $�'- moi`el ',,.`d Y. •� yzir iti ! . A ...■* dF. .1 , ,f r �'q. . a'_-+,'i1, - ,, I 5 .,,,:.-:,....r.i, „,..:.,.. ..... _.„ • ___ „,..._:,..,_ „:,,k.„-,,,, , kt. ,, 1 :..c.t.'' :''.':: ,:rj' ,:,, „,,,-.,..-._. , •,.;-,,:. ...:,,. 1.-:- Y :1-,...- . If - ,._. .,',....:.-.,...i. .. . .,,‘11-4;-.. ,,,,, .,::,..i.,,,,ft_z;;;,-..--,i.4*-..,.;.„-,,,,,,,,,.....il. ;,-'- ..:.- i\i., 1 .„,,,.r,tr_,_ i . r„, • i _ ,...__. .,.,... : , r -- - -, . 1 Atli* 4.4 of �I �, ayr � ' n ,r- 1 _ is: e"• .— -- -- ryi t . . ...„1,,,.....,-,''': :-Aik . ,„, N •, ...til . _ ... .. . ,ir . . ;i1 r i i ' i ' 1 , ''a..j 11 li ---•.,,--,,,,•” p ',.-..,-e", -, -,. L-._. + ,.., i• ,.' -'.',- - ,.. , Ely - , L. ill "r' IT :.,.-11 5_ ,-1, ,, ` ti II • " ffi �P IEli yyr q a S it .•.''0"' 'E' 'L iir e . k t :AP. 1 cc 1■}� 1,,,t S pyitzn t. ',';, ,,,,--,-logN-i ..,,,- '''*---7 :" 1--_,,Y-J./.--_,N' ,'.''--I-.Illt.L. iirjil:.•.: _ , II. kr 11'. ..... '11,-* ..„_ .. '41)* r ,:_ - .. M .,.. , 1 '''''';'.: ," " '• ;(, ''' ' '-- - '',-','.' . - _ __'._ — "'."'. ' _ '., :-, * - it 1. 174 • • a 2. -' .., \ IL*• ,,,, .1 Cl— at,',..,,..-,:-'0,;46-7k,-. I rte[ /'� 11_ ' ' , •'''. 1 Q C a r W bc a s ro r't i xti i ) ' h ",..,. ,. : s '. .,_40......:r - e1,--,.,,._-.....' t1' 7� r',` 'S� alb�. �1 .4-,+' iP.�. ------ Y` `- 11 yk. e, Lu D < gb Ce 4- co co yt ee- Atiiir•-,,,,,,,,,,:i ' 7 . 6C1) 7,,,, w •.y. a�- Ftp .. °.„ r�.i _ F e if .. • Y 6 � 1 e `,♦ f.. �I �"Ynr�- MC.' i i ,e-N,' rn 0 N t U i c-I \,. 1'.'.'.'.+.'.'.'r'.',, \ dllllll�l�lllll�l�lllll�.� � �I�III�I��ldd!III!!IIbk. Mit i 4a.P1 I;11111—L71111,111 ! tilA: II li 1"7. I � \MMII, 1. I ,11 4,rai ;„_,..„..• 1 lir :1 _, , , MAI ' - ? .ittriax.,1- - ,..... , ,. IF r 1-- - - - --.Fr- 1- - \.: -- .— 11. 11111 1 ''N - ,,,_ ...._. , \ , ,iw: ,.77.,;ff,mt I t=lit:- . .....i—re, r rte ,- 1 - V ,. 1 :.:•=1, -- ..:r_..._.,.. wAdirAr.,___mo„,t wiai___ral"�'"i, .„ _,...,_........_1!1 i iv ill lit ,.i� ,.y.w. 2_,,L,...41, /.,, „eur 1 1 � --„ '''''' li Ll / „1 . A ..1.! 1 , . 11.r el 4...., A Al //-/Iii: klimariLQE / 1 ! -„,„ , _, i ,. --. , m ,._. MI 111111111111Wddliddilth11111rr1111111111111111 0a�1,il. L filililighlit '' '•1.11•'1 1.1.1.1• z U .� 1l 911 ,1 AI, _ It1 1 cn 1 11 till 111 , ago \ I 1 1 1 11 �'m 1 IR 1111 11 I 111 il II1111 I I1 O �— — \ co J W11111111ill' 1111l1i1I� — 1� lbbbl > 'a .I��� 11h111h1H cnffe„ •. „.1„...._ W eginums \ il, „ co tic EMI 1'1"1"1' 1''1' '1' 1'1'111'1'11' a O , , who1 i Ln11� �I 1i11111 1;;11�I;;1;;1I�;;�I }, 1 .111%Mirk ;II�i�11ill!1''1'1�!' Q '114014411 I1 litligille 1 1 r61 11111111111111�1��1I JA II rn \NthI 111111111111111 �1�144 o • 1111111 • 111 '1l1�1�I11I1Ili( 4i': �III X411 .Illi I��YiI.ill'1.PI.1411 4110111111MINAMitilibilgli ili ` 111`11 11111�11111i1111111��IIIII�'yiy,�1'iThi161�1l1!I!I!1!I!Mill��n11iililli iihll Ali Ali I II, ii III Ilii I iii m''1I i li I i alt 111 I1 ill, :III VIII "Pili`i it li i101°111111iuri 11 r 111P rI r r I ii � ��tt1�' � '��t11 1t 1111 irur r2ru 111 !..gilh!�!uil!�liilithifirig!r!r!r!r!r!r!dlr lhhilid!ikOl�r��1�1 r:!rK� ' ii—/-7_ T.,—fr ..—, ft.....1M' iL7 / i ,i',::-/:..4.; -2,7,I ilil-MI /-711ffiriliffin ffilni. OHM MB / 3 =MOM l IaI IMAIM EN1111111 1 1 t I , \ \, \ \II\iii..11\iiiiii \is km, , i 1.... \ \ Silk II \ \ _ \ A 11 -'1!'"----..---ril j 7-.411 \!,, iFllI \ \Aniams„ii_.,0,,,,„, _ ii1i_* ,I ' ''' 1 1 \ 1 1111 A ' ti- / � IRItli 1 l lin 1,, 1 \ I I ISI 1 ii I- w t / _,_\_ \ \ n , sus ,_ 11 ......,_ ..,,,,,.. il , x -, lN i *.,l --____ imm,,,_ 1 V r Lt7i1 J ii. I .. ■I I A i IN\-1 , .: 1 ___y„, i. Al, 11[ 4 I'lk: ( IV7-.1 IN( i '11,44 nib.- 11-- 11 :61— 1 ii I�1,14111," .1 - iti1 ..,,,,slii IW au 1 0 +, ...,, Z (3) _ /116i1# �r 1 1,111,11111 -` I Li.)1111,1111 c "iiiiiiii11110101,..?"/ . 0 -_ ca CL cn him W ttio ImItl�mfs > - aja�m �� 11111'- W C/7 i I CL o MIMI *!iwa*iii,iIi 2 � ro lrr IrIik -- cr, Q , _. (r'T: 2 ,--i'-' ill 1 E in lotIII 01. home Liupol, IOir1,1i „„„„„„,,,,,,,,,,,,,,„,,,,mhil,;,,,,,,,,p, ,114111,11.11ii1,14}0,1,,,,,,,,, higia, 1 ih ,,,iiihIvirinhii Fehi, 111.,11;1I,E!!! li,1„,,,, IL 41111 RI L soihhllohe hem 111 t ,1,111,1 Mt 1v 1, AEI la ammorshoommhidolimmai,,.,,,i _.,0-WO'ffaillann=.1. / , wim________.m.....immi 11111 1 111 I' Aii. H.:, , 11111= m1r1M1 1 I ,—, . . NN 111111110111.-14 iimmisir 1 gm' 111-77;71--- 101 . ,.--1.,.„-,, --------- -.-__1 PIN 7,-7 --.-11..-L. i1111WHI1111147 , -111. 11 irermei,"6""W '. riwat,..),Ifi lit jit \ IIllIN '‘ , N A 1 I' -.--E - 1 \\ \ - - \ ..... _---- \ 1. ‘' ,i, rm` imirL pardualumill 1 \ Iiii r '– o F -1Mr IlliiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir ITINTIMMINiiMirnil II II etWr Awamffirmimmits -1‘ ANmat ' IrMirMil=ri V1 , Imam ix ' \ ,rrrrrrnErrnTrr ETrrr! rmlnippipaitirrrr ,_ zu tin LI +LI= at A. Z II° O r° kJ V) - Li° / / \ . iiiir —,1„ ro ____.__ & ' tiSt 1 1111 ,in � ' � k nm� 11101411111 cn E) \ \ 3h � ! , 1 i Ilia , ,i 1 I ' 1_ i , ilL' - 72 _---- ,74A, 00 w , IF, 1 i .�z --____,„„ I ...„. rr7 47�drrr-rrrrr r a,„, IfI. ,in� rr r�i'r'�3, Annum �r��r�i�y�4[d� + C ,x,4,4 rr r r hi i W6Lr r r r.i.u4ih r4 L i .v f gig ��l�l,r'r'h 9 l 'r:1111li�rr�ili�i N liti i�r�y�y�„•r 4r!r.4rlr!u4dr44il j1:1 Iii 4�rr, i y ai/ I1 I Ari i f'1j�1 irr+���l�l����r'r'�e�l��f I�i'jjlj`� 1i _ _ �r lr r;111111,,,,�,,,,i111,, NA 1. j.-aiL. ,H, I , .11?) i'.-/m tai, ralka, :1,,.,„ , ,: .:.!. .,- . r..i.r .II��I:III�!r!!i:' 1.7. .1..Ia.wiitaw, 1� IMIN-I 1 IMILiti 111/P AMNON''' 1— \ I i"1 um 4,,1 . 4 imp-, ,\ .__, ,,....lila. MS MI6 MIIIIIMI \, _, ' 1' Ili lS:e `.`wati`''�.. :;,�. t: L'�.,�nniMi7Sy!'f i`iIP'i y 1 1 - � . yk 1 :,- , ri 114 u ...... , ;,,,t,-,11 ' I ,,.,, milii i 1 1,1 I ' ---;- -� Aft 4°' � iIr l I MW_Mu. -=M�'_hhh — O MM Mall _MM_MM._ _____ME (in MM M=_ _MIPLI 2 y - - ' 11111, " "D sem— 1IV I� mi f a ii I "PI-- O 2 iI i 1 • c i CAD W i ro — All , > Ct _driiii , cr) CID 4 , 0 .s Oc, loll A , „ ce ro LJ = taoO (' +' co' I�11l / �l11111111111111111111II11111111�lllllllllllljllllilllllll1111111111111111111111111111111111Illl HI11l1l111l11l111111111111I 11 l 11 1 1 rn 0 N ti U 412.-‘ y* t y r . x *@ `''ix } ;''i--:,',. --: y itJ�,4 7� ::: !'''!--'i','',::,1:2'.,.' ,'� &:::---r '1 I �� � =''F.� ,",e 4:?r ,.q '{'�. �:���k-fi .�r 1 Y y.F��r:-.''',:::---8:i::. i�`_''��l,s�'h 4�F�y� ';-,A 4 ' 4x F sy ` Y; 4,7.1`.';'"Y*'. 4r a ,4 d r s� Vs w•' �.F t 'J' t i('tT yr',: xo . ° 'fir iiia III t •n3 '....,',.,!...;•- 4 f;;yy �`•` � - � � � +C' moi: s ,,,.,', , ..,`X t-._ • - ,. . i , Y L1 , , „, , c_)!_ �Y E f -�.l. *-c am �' r ., J tel y.^r , A+ U„,---,— ,(4, :/1 l'-..''- -1-::,,, U.1 co 1�` r i .: :cb 1 3— .e.i'' ,... .„.,..,-,..-.1:-.7,i'..._i_ ,_....:,, , ,,,.„,: ,.. 1111 ,,,,..,,. ,, t',..,., 2 ro tbo CIO < L_ cl t. (, � V O ro CO (I