Loading...
20190223 Sanson Residence Plans CD • CO NOS13N < 3nN3AV , 1111.., R'' ._----- .__-- _------ .- .._2__.....-- 7AI __.....___.....---- .--- ..--- • --zs — ' ' . i-, , -,:_, W s „ 0000.0 2 L CI ,)' LL'd 11 _,,,,,,,LT. ..),•,,L,L_i. °I''' A tl f.s . )to9 i',:o. IT,v,; 1 1 ;•1,3, .., ..„.6 1—.... _1 • , 2 W • ‘2,2L -- ---M„00,0,-LON >'' - '''' C7) - , - --. - ---- • • ;.....rei------..-- •-•—••**— 0 - . - LI,L;J,j 2 C1- - Ce,' , S La a It I r_ 2 u-1 P , E , , .. • E 1<,, 2 LI Liy g IT .5,,, L.2, is, _ >1 5 0 g g ; L(2. 8 .r_i ,c9e) '' LE,ii-, FLLI' i tu) ' ,i P-- c? g E 2 IL FL' 3 2 g ,2.,6j 2 (73 =I ' I§, 7, ce cq,, FA 0 g 8 z c.s12 ui d '1 2 It; In < t 0 , o (t' . .1 -e) . "° ' 2 f< g . (7) ow ,6 ,6--, g _ ff)—(t LL El 8 0 (d , 4 th.._... a,. . , <ce <0 LTi . 2'7, '§ Li gi- .`>_ . < 2 0- 2 ff w ,Li, ,.: .:, i,u, . . , . T t' CI; 8 Fi tun, --I 2 - g 1 c >1 '§ Ecig Eci LI 2 ,q i(iil 204i g ra 8 i i iz i ._ ff o w P a N 0 = CO En = = 2 NOS13N W 3nN3AV , ..,_ ...---' .------. _------ WA L.4...'t•-------- 8,3,1,05 • ___ _... ___..... a) __.....__...••_---. ______ __....._____.....—_______.....----------7 --. - „ , 1 •,,,, ,,;_, , „9— --.- 0 ii N`c,% ,41 , W X ,V —X 1 \— i d'-).11..' i 1 E2 •`', ii 1 ,:l 1' li Lc") I I II I I' ,7 ' • -,, ,-],:r_'' , ' I < 0) bu,2 I \-----1 .— LP, ',- 'tt I g Z 7e:o. 1= •---• Z ..: - •• . ---"--1• . . .-- ',WM-- ----.- i3w wv Cl) cn- - - - sz I nit d' q 'a _ r e* s " ><.,,, z — LLI 2-a 2,7cq 4 : Cl) :y. z, y Y rrrcr a 4. . F�°�r•) '-!...11 l O .--, e.,;-1.....14,: --A•r ,,,,,;: :, r, �s .1 ; ocC 3 ■ r rt 7P ,',:;!iii.: ,,,,ri 6.'-'.1.. .1 , ,. ¢ d, gid -.I bLJ 3 't,'''''''''''' fky � t:::',' �� �l��p M d/',''/ 4��� �'�yN.a' ,.•ji S� Y{' _..i 1 ..--A-�Ifs.�. 1 1 d 9'71Y 1Il, 'I.— N qammik :,t YY ll t VA i R rn .'011:41,• ' gill Y ,, s— — — ——\‘'---- -- ''—±1-4':t110 ,. L'''''''''4/' 'it' - '' ''''' ' :itfl 161 L • P --- 1 111PrOk— ' ' ." O•k '-'41',....- ia�+Ax fr — \\ \ VV I "P 4 __ „if ._,... _-1. ,..„ , ..,.„- _ .'.--- ',,,,, --— - - - „,, o L Y r E j'S E' .., \ ••- _•••., •I' I k r I Is,y r 1 s, �� V „,,,:;,*.,47.'�e r skt ,• , %. * CD i I;r.. 1 fG --,:-,47 Itb�, ,"r. .tlc I=H cfi^ -Y" },- . Iia'. r I— E \i‘. z 1 if p,:71 0., it,, J �! P� J ti - „fit i `` O �/ .k.`I• O >7< �' rr�rt :� �v 7 r ----- ----- 1 up,-,), O O O �-+,I-i'.4:. r ` J.' rH r ay' -.3.,,,',:,,,;'''''''''' t r'ral Ni 1�. s.j..l M' T���`: r' r I`,If f‘,1:-::::,'''',:.„—-.144-, ^ 7*1�`b,'.,oi!.,;''' PT..\,'e•}. 1y�;t '4{ t ji 4 ',' ! ` 11P .} •i '�Jr.�+P'i` • 1 yrs /��._! � y9. Jf1 ,'�• Fq”�p 't.4 � Y � t " �\^r NE � R` hd, 1d� � �s l;a�� ��1191� �y`/ t '' 11 , lit • — I 'Al' �■` ' te';'-'-'::''''','-').'''-',..2,•• - x -r \_ - -_ ,,, df- tl -- - _ t� �� .�r 2' .7y €��,� ;y t,z s.4 a. �� p " f•i'..,'; �.1 atiW!11.:r- i__ P,� w.. �, ........-,-.,'.4-,-./:. I �'` i'rn''•�,6 �" �r #a Y? f'/` - rt &i6. i • g� t:- - 9if7� s� ,.�" ._' ,. • �. {•:,, ."a. a. ...• ,,,gwggg';i'°� °7�� a ,:-,÷4r,..7,...:........-:,:.,„4,',�`E;`.%., �.,. I .�. ... � ���' 1�;��. o 0 1'11'M' -, rsH,ik �1Iw ' -7.-7...;:"..-'',,,,,,;";47',-, l�it ' ...._1... * r, 1 di LI III ,,,,,,':,-4::::.,1,, ,, meq.N�C.,,' (CZ,ilfig, ' iI �' .,4,- t :E , s 0 '. U) ., _, P S .,p\7 .e,.k, .P1f k.`4,wl,d vv.lL`1 a CD ' , I': A , ,,,,,,„ ._„,,,_,_ , (5 J �- *; g ' J :2;02:�' r .t W .� Grp y K y'7f/+'""''.r „, a a''' S CO ''i W • j Ct ` V/Z (13 L7 (f)z 7�//.� lM: \ xe W T<LQ /l Q ` /\Q 'CD 'CD 0 k: ' *4'..t.*1;7- _._, cD4 \"I \ — • 1. , A \ 1 1 1 ....,L_' - ' \ 'I ' - < k R 1 ., \ I , .: ,,,,,..__.,tif.f..1;' . : 4:4 i jil[irl''''''1:' - '''' - \\\ - /,,,,,,;,,,,,,,,,t,,,.if ) .1 \‘ _v. / kr q-- ax x t •,,\ 'p,,\I\ Lcsmnin -ii-----fR el !ith i ::,.,,,, Vial \ _,..,,F .1::"... ::::1'-''' 1, -t- _II., ,,,,;, ._Ai I `!:''''.,:,,,:41:4 i # 0 '''''. '''':.tlii,` .` - i '''%:;'',I'-''°' 1 --1''''‘' .,,,,,,,4, j*4'4'f. :,.__,,,':':!„Alit.. . ,,,t,— , - - .. - 4re ,1 - -- 'li'erklAi'0,1.; ,..k:''''': ''' 3 ZT : :::,:, ;;;;::-;‘''..k.;''''' ' 4, i; ' _ ,,',.'..•.,,, , v yji4I* i4';' !"."..- :,.. •,— l' ' ' 3 - ' ''.-- ' - . lv, ,'- =I - '-(1:4*; ir iileti,"I't t °:1 ° -'' V✓i Z ., _I ' . '''- ' it.!,-.4 /••, 2 ,,'.., ,,,, c, ,,,,,c,-;;,i.,,, ,„ 0 (I) --— , ,..,,,-,,)-4:. ,-.. , . , _ . .. - , ,,,. , ',',•.' '-.:.,„„,,,, ..41k, .,,,,-,,,, co i, (.9 ..,,.-4-i.4,._tt- ir ,.*. i * 2 - --- •1 r"sl !.dpi'✓ • i W r�Z r(/�ZLi, 1 "''1'.,YFIIm`'47' K p,' �Z `'� r' 4 ry G cv L.,' J � ,Jj tV ,tj�l'EI, k G 1st y�y �/J tL1 0 O 8 N • Co • 0 0 0 IIICIC z z z M .1 N / a a a 0 _(I Il 17A i , 1 U I. wo E _ D Et 11 C7)i N ic,2 — 2 2 0 gi E > mg=. 0 c=== I: 0 ic7)LJ • _ J , L ti ri . , D 2 0 2 1 1 r,,,,,i -I 1 _Oa LiT I iTl --- -, Ir = .>,- NO —.1 I n dn NG I . y L;C , % % % , . C ,- 0 ,1 ' HIPIII.1 ,.,,-) I '--' -6- I C L - I LeiY, I C 0 ' .7 1 E T - - iAmlli L oi. ,.,. • sIWIAN '--aliffrwfki, i .:, a.--• ,-- INN , ,,.,-- , 1111MiiMMIIII LY1 6 11,111 IL) —E NI,L1 i EMMEN LA 1 d c%2 - z 111FP- : 1 1 1 . I= < ... .4 '. 1 g CL I Z _,J, 7„_. ---------) rt 0. 0, lik4 a 1, 0, 0 0 op 11 -_ re 1 E _, 1 0 1— \\ E D LL Ci;L la !L9j, . 0< 2 1 , L____) 1 0 _1 3 111C1 \-3 Le,V, z a LLJ;L H . Z" A 15 i° ii) 6, u_ M 1 1 t -__.---,..------ 0 1,-,' — 0__________________ i—<-.2 cn'') W (f)' LLJ T,' Li 2< Cr)2 CO 2 0 0 0 U) = 63 2, 2, 2, 0- 0 LL f, 3' ,2: l'' E,, '•'' g2 fD ',' N., ,-,,% 2 4 0 `'") .1" .E 8 D k H :i:4 n) ki, •- > C) -c) ..• iF ..-1-- o t, ; E ..s' i . ...,,,,, :.'te. .' • . .-1,.i, .', . .. # . .., .. ..... , . 4 • $. ^ , , —"--...- , • • 4 Aii iv, ,,, F.,,r, w___„.„.. .... , ii, . .... „ ....t. ........_, ir • ..-- , CD - 1 ....._ i' 14' '....:=.• pa pi a iii— men alivo, II iri M lilm_i....c.: MI= iiim I , A I k . ... ,,, ,111 i.,....... ... ..- 55 , 5 OP IS i 4 . . - I 7r ot. •zi ui I' ... , . I IMP r (.9 , -::- '- , ,- -- •,-, ' , • - ' .is,„_.--. . = \ k•;., = Ce • . 4, _1 ..._....., ... ., ,.- -- ``) Z cn 4 1St 4 a . 2 (in 0 8 Z 8 Z Yi al 4:C 2 2' f, Lii CO f Cl am, y . o 0 • tryY ,c--..'io a o _ 0, +l $Lv Z N 4 L Vhf , • tS L oomo `NNo0a momoornrnornarno0mmr N r . - U,•M N N N N M N M N 74-M ON'-',ON 4 M N N N M Ory L Om -410 11 T: a � ,# f S . w u - ,n • 2, s _-y J .....-"' .-. —ii f •r.•'-01 k _ O N r\yV m O r`O rV O N O1 l0 V,--I 00 O N o0 V1 tD u Oa „ N a a` ` V 00 N O N N Ol 00 00 n,--I N N Ol O Ol CO n lD �'" O ul W N� Ol V V O M m m O N Ol M O Ol 00 E.n M U•1 N O C C_ y1$ - A' r O c-I c-I O c-1 N.--I c-I c-I O N c-I c-I�--I N.--I c-I c-I c-I c-I c-I.--I^y 3 a _,,,, ,:,. ,,,. .,-.0.1 ,„,_. ....,,-4. , ..._.-,, ,i) � . v>o 0 3 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o n o a'o 0 0 0 0 0 O , _t _ _ Y .g O O O O O O O O N O O O u1 O�O O 4.O O e,4 N O O O _ 2 `Altie,.. ..' •j f s P - - _ O e O O O O O—1-1 O O,0 0 0 01 O O O r,,y,O O V Ln 00 O O', m E qtr '.ti, �i�' fig ' s ,1 >Cn (j i C . tl X t..� , '.. ., O Og W O O O V M O N N O r w _i 'ar?-_ ,P, -:. _i Et ir"4 4 �` ' M J u o 0 0 0 o cD O O op O O O n O o Ol M O O N N u•l O O i c o 4 rC tv ;4 u W — 3• E c M r 4 .-:;;;,,j":, N ° (� - = O . Y v o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,g o 0 0 0 0 4 r0 y •% +47j - $� y �, tlet � Z a�ti m o r`ry rv�0o n m�a o n N m rn rn m In ry m ti 1 . ' . ... ,,:4,:',,i,- , 4 - O W u N(7,--;N N 4 N M N m N ti N N N c-I r..,N4 M N N,ti M ON L O 'a oe Tf O C N mr a } ! ,!',. 4 a.,,„,., �* OW - ''- " Q v P r m rn rn ti`Fri a E.Nr.,vNi t'R2 oco P LT a LTi L.N-I z ova`6 v• �- yam, N '-� %St 4 ".w' '�' I {� ?�' ,,- � + �`• � "o n�a m��rn a m m m io n in n���a a�v�m m� Y ► h o 4.+i•. I.„•.-. ay � • o3> te J o ti Zv `-'1-1 o a v r/ — s4 ,,,,,70-..ti . N vx rX n ryxm Xnx ti o oXvXN mXX n n uoNx o a',,,,-1.-7<,,,..g N ro X O.Y-f • t♦?, '. -'::—.4--;44,--4.4: - 44 -- •'• Z Ds O o LT,'LI anoX n 2 NyMn Nv vN W uI m eo or o M Ln Ln ry Ln. um Ym— 2 , , w . r 2YcE; lel. o > o Q o3 , • r l' �i1 C ! i r,rte, y ;T, t . :' �_. u �;° r• t ¢ y i g m _ . - 1 i M d 'AlrY. .v , , _ �14y lt,' 1�'Y- r - -.,, 2 c C s t r (s E T'EA L pe Y_OCct f€ ? !- . 5 .1M.Tt L . I_y,f, E N O 47Y V,�0 fC @ E++2 N m Y 1U OYO' % t. • s t L.�m sn cg 2, i 2:oFs ::La>oLp7LT EJ r:°o Yr ' ' -u # 'I _ , :111 * t. t i f150r- Y O pO LO: C O C I_ i1 i•C+_P:rO u v�Oo76• °g . - qc -a = c N' r � ,-,„ ;1.pati . e rirl C v L O 7 y . U1 cS. *s o N ▪O a N 00 Ql 00 N O M ,D X17 f\ M N N O.--I O >-O C +''N ,411, { l0.--I c-I;'2 lD N N N N N N 7'lO ,, ,. .,_ 'try t t r y A Lf r i n M ci N ry c-1,-i N N ci V V V ci 1”r-1 ci V,-i ci d 1-N(,, r,„`,1 L ti O 3 8 ,1 +�` - •� .R 5 L4.V1` V1 yn V1 In V1 ul`4.vl u1 V1 u1 4 V1 u1-O In y11i-:, O O 'R N V V V V V V V V V V V V Gl V V2c2,S N . .. � lD VJ O U1 UJ VJ UJ ,n 7,;-.�O N bD "W y C l0 S O l0 l0 lD O O O lD O t0 t0 t0 t0 O O"Si"Si 4.,"Ti i T, L u _ '# l0 l0 cy N O O l0 lD l0 cy,—I,--I lD r-I Silfl<D,--I l0 l0 Q O O N ,•-I� V • � N.-� ',IT,,--I N a--I N ,--1 ,--I•--I ,--1,--I O,--,-- lD u1�N 0 RS ' .. :.T.`• N } } a O OY Y Y Y tz U 4(6 tZ Z Z Z Z Z Z Z ZYYYYYYOtt YY}}}}ON >.NT .5),1 y� iT y]L4,",.a�� „� ��*.tA , 'yT'Ad nWONlWN<NllQ1'MQlN1QO1Q0l N V}l}N l M- }M}l}M} }f M cO O- _ -ON° �S' � y � ` i i.6 II 4 I. o 208 62 z W 212 Co i Y 09 o 60 50 L `O ° 21670 49 } } w N 2 D c0 2 W X Z M w oo 212 w G'' Nuri 45.50 ,w re, 207.80 ,—¢ o M Q c° o 4 o LOo } c'i 25 00. � . 5800 } C, 65 z `12-s 4: W 00 Q 08 w o ,Z 207 80 z r w A N°rn6 64 0) O., w* w-+ N z 47 3 rn .� o tb>.. t Y= 100 62 45 0 T'' o ° a? 6N o a 90 79.41 — m ifiilO. 8 as WN 0825 2 64 3 II N 50 z o Co�.' `2) 0 0 �N ¢ 0000 w 07 Z fI_; Y Z I cfl N W.. d a Z LLI 100 50 �� r 0) m o m 50 . o in.`,7 Nod 2 tiz °� 50 * >t __ 1 z o 8 Ncn LU o Oz. LIZ N-¢ z L,',4 9 zff,N N N a ; N o ! a — CD¢.� N zm 65151 a r .' w N . > N .Z= w`V/ W m d N O CO Z N Oz= .0 N�� 0 �`I `v z T- u r' S01.11 NOS za 67' V * >a z � 51 O N¢_ 50$ c }a 9 (-F)m 4884 m 13.1 ir1. ti 508 65 W a 7 N 131.76 * Eyl s 4 a' 50 Q W m 5 > 58 Z II O= z a Tao a 9 Z- N O M (M.O o] W 85 64 5 137 5 f sl r- So a z t,, r.-- m L' Lj o it)>a= 133.09 Q S 50 z * w u co .a' ,n * > MQ� oa L'N o p O �z Ozo= n °-:7; * wt 10003 �n No N�a o N>a� 100 o W a m V g 90 z �' m 136.28 E II o Z oa wll � w� � a 136 CA$jt CO a= 111 m 0) CD o= to CO Y.p .0 w 2t w vo C4, W a_ O } W ',n z m O i N '- m a 0 52 13628 a C13s ' 57 - 152161 W 136 '- 85 42 u' -> w o 100.0 2, 50 0 Vi• 50 42 a * w 50.0 c' CO046 2) ' o N� a } 136 9 (9 LJ 152 03 w 47. 22.3 O * W r IX o F t7)¢ * w w, 9 N Y r- a O o? N M °- d O M O O M cc,,, 6' T 152.62 o S V:::. 44 152.6 W 90 0� z Zr'dE �- N¢ � 24.3 267 O>a cpo N� 50.1 49 T F r 0 %)`(!) 0Z 0 O O 90 '. o } o CO C = 152.6 ST REE w 42 .38 Z 42 HARRISON,V 42.47 Z 42 EAST 134 a 42 O 44. „O-,VZ 1111.1r 0 • I a II I e ''' E -„, G I w 4 -:, U _ lav .,c-_6r,-,41',,k..44--,14 �� �"tfr wu Pl�1 o 7r1e'J.I�L..�.!P=I:'--,....t 'h tl .r"',.,. � .. w�iJ'�6,k��C���r�r�~R~� I!:'+�'4�'+"IM;�.�11'�M �� •- ,�I �a ,,:.,:l..,„,.,.��. � '2•L,,,4.] 1-.Ida rp.11 �,I+; w�.-'-' ` �% MI MI IL '�!'I� ;,-,,ii 1 JI hP4a� 1 1 �1"' =1 il r�I } All I°'art I^� � -, l,-s �L �,. �-, AIIIIIIIIIIIIII 01 . er » ori.- t.-�a,r+1-r1 � f� #"rl dpi.a._:7;:-'1.;',.'::-0:-;141,r-,7-.:u�, - S --f illi.','I �i" i7 �+FY '�t Mew +• .wi r .IIIMa FYI r 1--{. J LI 3" ■ fG ' a iimli 0 `i p!ti,�.'1 .4 v.e" i�4.1 ^"�I J; I..Y'SJ lm.r 1,.I� # I. El . Inv_ • 41 Il 01)111: I.li.I i.,, M. _i r••ti.,.w 1` 1_ F. It.'k ''r Li1"4,114. Mal 41,‘ 7114' !ail i''''' s . .. ...r },r '.IIf.�lS�{fi 1ILY.Ji, I7:"'�Y IL: ?_ 1yyMe � fir' �." :1..1 �[ . +)J1J ciyll + 'I'�w'r� ' 3 A .1-,,,,,,•.=� -1-r"11. i. A ../1.4.00 ii ,; y - :: t ---.- s maw. . , .. ,• Li in t5. ! .. , , _ - Yw - : '. p t. r. M .., , ' .1... 'E: =i, r■ -ly iir MIEi 1• �': =t il .. •... �■ r_r � fid' r a■ �. 1 ry ►4, .■ �■ lit I i! ' i ' ' 4''ii.,•:.:::._ a r,r7:1 _. „,,... M - „_„_._ .moi a 1•a• 1 h .,_ . . . , _ _,. _ . .::.:..,., .: ,• .,r . ,--44 --i 31,71'-'"?4,.".,,,,t414 !ae-�f Q J. „o-,z „s-,SL m -_fig"N ■ice 1 8 ...==-., ., - h * t. W .a ! .mow Lj= ME Lj eiHM* J e � rlr W o .1 � a ice' L M1,. rV . - HV il I. LLJ _,_ill !MI !tit)';' • CO / W „0-,6Z „o-,v, w / • • r=• . . a 1� IP Ali. M4 s 4,2,r If ` r i , -,GL alaf f' • • • .....,...... �. M' „o,z _,..,.„,,,,,..„4 — • :,_ ii • it t, .-_-_ _ a) _..... _ : --•,- . ,.. -,.- .P101*,, ...:-iiihoi,„1—._ ,._._:,, g, • - 4::IC — ... s.- _..; ... . ..m , 1 *1• :�_ 112 _v iim 0 •u CDL El ::::::imm 1111 t _. t r.rtfM .�� 16* , i 0 0 :'-:::::.. hi I Gl lir al El .:-..........;-__wiA ''`--_-�_ _ _�` ' I ' r Ce :•.-. .=-..._.... g 10 (.9I Z--- , 0 ::::::18. _ r ril AMIN: III; aI I- mi_ •.--,, > .. W • . . -'•.• - • .‘4 AA. 0 { ; O L.:'' w � � w` it :. Q 1. 5))a Z `.� '• 'i _s;• .'► , to ;e'� '�, �r` �,,'' fir• . J. (� a „O-.6Z „O-,VZ