Loading...
20210305 Cantina Sidewalk Cafe Mod. Plans / —I 1 - • ,A,.•- '11`.4 folile* Jill. 1, s s .." aV11411p1 '10 . • Iii seif gip 41 1,..1 1 - A , . ' ,...... , ": , ...l,i . I. lr-- - . . -•? • i. + _. . 411, lim A 1 .., * 6 gin 1 (104 4 41.4, . a. ... • Irliarr 6 ; .7 0 :. I :4 9 , --• * , k . . oi, . ..toil - .-Irl 'I* 11 . 1111P. . -6 ti 4 .11 if li la * t 1 . tw ••• glire iii lik# 9 di ii irtieL. ' 1..-. . Pts,:„ : 4 it tO i .40, A%On • 10 - tAF 4111 Ilk - I iii 4 ..y . . . . • it 40 la ta 41 6461 111 ,___.... 4111.111111111L.-14T 41 _ . ;La vic;_...kz, f4 lb , 4.I 6. it•4 Illi ,a • 4 1_ :lei., i 11 1 nummuasspass maw al willow .- 71. - -an.—Illef:11111.1111"11.d mi i a MIN II I I 11114 n halt neltr mmounnii. arumermummin.L. _ aI it 0 hi Mahl to,Or llt AlA 1F` _j, �. a a'• . . !� immamminnuor � FZ .A'� _ * ' Ili +� ._� - � lnF/ M i. • 1 I f i r • 40 diii..................,..r •, _....____„............„........ ... .Rt. .... .....,. _ __ wan= ....... ....., ............ .. _ - a er i ft 4it •ta 1611 ifigallif "Illin 1"'`urrunir Ma- -- - Mr —arl-1 .1%0111___ rir __ ammunimmmijimmui 1111.0r ! ‘41,4 �' Is- - `.■.yep. } ~rir .+ r r f ' till116 -An � 4 �if �.: ` _rY_0+i lr .' oj+ i 4 i tr ow ME1iNEMPIIIN il ill Ilti • r riris �aLim • , i I p 4 1 wif..., • _, ,, ...___ ,,,,. . ...„ . . , ..,,,,,-, -..... . T 00 �5� •1 � , -_ __ _.,1 , le 4r fir. I� II �� �_ ��. , 1,1 -, ,, f�� jd ____ , _._ IIMI fili 1 • ir _ ______ II it If 2111i Z i # t ,< a M - y : ! y■ r r Al ► •Y ,P isr 111 iii Ili ii I IP' A 14 arab 11..1111111MIMMAIftr i,Ill WIN iFir 41IP # '11 ' 0. 406 all Olha �` * taw - MP' - 1 it Ii i I • I1111i Mild - • • ' III mannommtidial ---- ---1 - ' - _ , V i , ,Ff— ® _ li .... eoe li i •"� ,� ♦ _ I 1 d ' 1 ' I 1 .�,_ _ .. v ..." f �ill _ _.�. _ 'rvlrni• r "p • • s 1110 R • . A " �I 1� "1f �� , lid• !; -f•a W -"al Min I iii I ior �!• - j1.1111N. MillialliEMEIMF � I = XIf . - _I ' IY _ 1 —7-_,, '_I- Ih•._I._.,_. _I_�il sl �` I �I 1 �I !t A irnr _ _ • - • - �. 1I ll � t,! ''�■ �. ! � f .1 , 'I 1 it ,i �� , 1--1.—' i - z _ 4 a 11 .,t ...dr � I I j; � j," '� ,: I I� 1 II, it j �_� II 1 ► i 1 MP {Ail _ . s � aal• ���i■r�. �I• aiid J —4 - • ;18 ■ � 1 i 4 • .' Y 'r - .40.0b ar _Vila - _. MMEINIMr i MO— 1...-- 111.111—il. — 11111—C- —— iCk *if 1 Mr 1� �'6''� r1�1 .�,�aw a 'rs a a 1 MP or MEMINIT= MUM 4 umgme 1a mamma,asmolummnamt ma, Ai+ ��� MN 6 lilk ISR • am ingitiV r, iJ l- 7 a lit • �I +- 146ii I . .low ;� R'�� -� IiM1!■ i (r! 1� S _� !� S 1, .I - 1.rrs " fir 7■ 40 mil 16-z. Is � = ice® * 1 .A�Ir'1r. "�!�. � Tl " i■■. .� w r4iltb 7: 1.t - ar• iir • _.4101- gip elm "I 1 111111111 lir II 1 1 71 7,11:11: ��� �` tsa, I !�.: , -Ili �'r�jm..... _ At■� �� 1 -."--,11 lf -16F; I I T _ _ ok -11:: -3' * 1 - 4"--- -- Pi r_ [ I II -01 ----- i i irml:. 14 11 I i -'' ' * - I - '4, 1 .i; ih., 7 I 1 ii, NNNN 1 4i . Ill'olx_21171. ' - _ • li til f �1 ttI k !I ' �� 1 ' Iii 1 llmi- le , _. l '119 I ■ IIIM. a _■ . • ■ - --- _ _ �I in r �I e , 1 Li , fai� .— :sie ■ ■ ■ d ' 11-'1M ■ '� r I I mi �' �- - a! � i�iri , • . r • um ii, ;Ire � �1 1 .- Zi' �'■ I! _ i ■. • — - - _ t al i / - j1 �I . . rr _ �� I-�- I I , I ..I,. ' I • — ,��� �� I .�_li �—�- I� h .r I ra ■ i ■ ! �' rrl ■ ! F• � zii ■■ ■ i • m ■T el , - ■hr ■ - I _ a ra s •■ •■_ 1ri r � � ■ ■ r � I I � I a• � rrr ' ' 1OM r 1 + � t� 1 R7s# r■ 1 MI r I !, ;I I , ■ 1111 + h 161 I 1 r! I. , it hi'■ • _'717-7;1 1 ,� . .. r• _ � • 1111 �0 a ' lilk ii• r 1 I I i II 1 11 II III `II I I I I II j I_I I I I 1i I I IL' 1� f _- - IIF g■I • cal `e■ . .�111-11' • . . — I,- _ _ ____ A. -. ig; *am* ler ► „) • ■ Sidewalk Cafe Cantina na - 408 Broadway (Tiiiiiii1 i...,, 04.18.2018 SVERTSEN RGOSU Architects , PLLC Six Chelsea Place Clifton Park, NY 12065 Tel 5 1 8 . 348 . 1 15 1 www. SArch3d . com Description Finish Image -4111111111111110-- 7.5'Square Commercial Aluminum Market Silver Umbrella -BLACK CANVAS#5408 90"w x 90"d x 104"h 6' Square Commercial Aluminum Market Silver Umbrella -BLACK CANVAS#5408 72"w x 72"w x 104"h 110 lb Galvanized Steel Umbrella Base Silver