Loading...
20210083 Saratoga Hospital Campus Powerpoint presentation & 6 S , 0 00 ,u N ,n 4,n 4 '- . , E, 6 ,t'2 I:, ' : ckv... oimo 0 Ct v.1. 4 u 2 .1.) rz.. 0 0 v.. CA O o a ct CA ctO..--1 %—iT..!4 ;'-' -c.. NIP-1 0CA ctN tb = Lri tn A—) +( ') th NJ (I) ct 1 % 0 (1) ;.-1 •r-1 ct r CO .1.) ;... CA = CZ; A—) c+- ct " ;. i CA C rn- a) CtLJ- -4?-)1 L.) CA Cut (1) tij ;11v4 O r • .1‘ .. Ct ri .- y ., .44.44. . it b`C Ct Cr) • f ,f ,�: t MII) ON • ri t CD 0 •... ,1.2 i. ' ' L 1 Aj r:11 Jam' R ✓ F : s 1CID LO "7----Advil:. 4,-;_ _4111 it.-_.,, .....A. •.ipie I ' ) • ;111 0 C) Ct ` ,` C/D•.4. • ` ', P Ct _ �1- rmi 44.4 .4 , „1. •. f J Iiiikl ' r • .. _.,..4..„.. -i. . 4 „..... • :-._ _.....„... , ut . , % ,.. , _ . _,_ r. . •, _ - .___A____ . .s-1.- .-, 'r ',t.'; . --- _- —41,4 - , . _ , ..11••••• • .11 ....... 11, Atildil .„,. • V" .1 : _,,, - 1 j 1 IA . . am ' ', ' ,,,;_,-,. 7.100. _ _ • ., • „,__ r , . -.40 ..;- , 1.” -4 • . as , A i il , ,k, 6,,1 7,, I ..1 • • ' A .. e,-.4 1 4.4 .J.,- ,- itg---_2 ._ ... , . 4 ,'7 A ,,,,,ir., , . , ,.. ,.. 4 '' r.P- i•_-:-.'. . . ) .. .. 1,,, , _.- viii-L4s, ._ 4 _ ._.... , ., A., , . ._,,,, , . 4 .......r. _ ,... . i\re. ,,-: .- . 1 1 -.. ,-,t,•,., ,• ,,,,..,,, i - Si ..._ .t- 4 - - 1il _..-.474.... '-I: __ -- •.rs . reirliPtaa �t • �'\:,' ...,±it, ..i \ 8 14 di '''''' 4•k rj I d _ . t. _27---- • 1.• - -.11 lig :, kr - a Its •. . V., v 16.. . '-' 01-1- , - , , „.. I • . ''-7. 1 ., . : , 46, . . ,i . •• , N. it t . .,..1 1, , i- ' ' ''' ' 41M,'1 - - .----t---',!,-,-- ., . 0001 .._ . ...410,, : . ,_ ; t , • .-. -,.)..1111;,\,.- ', ,, . Alf i ' 111.-,4.r qt. i 1 1 , - .1- iiii.-.P.'''._.;4,yr . • - — _ L r:-. - —._ — . 1 ——--.-49-- 4 04 i I (;1 /',,"moi# f" " I �'!� r lir « 1 - - rte• �• f1 1`` - ., lik „., ,„, 01, .4 il 4, , „. i 1 . 1 --411rel , , —,111)):\ifr, - • 4.it iL .,_. ... mi : ..c.- _ -. , • I , , Oil k i . ' , : 1 ' - - � � a .tat 1•� + ,, l 1 •_: -k r L 1 !{ I , ,. , . 1 . i„, u . _ ,\\I ,i , i .� , .111. • , .41 , k, . ., ,.' #.; i • ....._ %,. . is., 4,. f ' ' , . . . ,... i. „rte 1 . 1111111til."4 4.4. % --4401•dic.-1, - lei,1 i , it- , 1 1_.a 414 T • v i' .. _ _ r „, . _ . yam.o .• ry , ..,,...._ -- 37::. 1:4 - - :._... sr 0f !F a - _. 'lljSI_IrjIFPII.101110Oliho‘_ • k • -• Iftite*-41;. ' s • - ' ' al r'l taa),C Ct 'k'4 0 • Fill 'k"i al C1C:$ COD ;IIIII 0 CZ$ ...... .,..1,0`',....,,..- . , 1 ..._ i '111"I *' 4 ,ii!,- . .. , .„„ ....... _ .„,,„ . • , aid,-.,. -6- ' iia•NL ' ,- -, ,4 AP _ --_,P1/4„ Oir.ria,jimir 'A -4, 'iiirtit- :3 1 - t Aft: 1 'fr 6, "1. . ,_ - ' . fa,. -r ',..- . 4 . , it, „ - , . . i- .....-.." , ,- ... „„,,„._.„,r•• . sp,lit 1 'Or' "*:-'' ' 9,44-..N..A•41.0404,101111Cnel .. r.,, • I* ii'N.' • 11' IL a) . Imo , *7, ....._._ i i_it,..., _ . .....„,. • , .. 'i. i le ; ,4, 4 , .4 . isiiie., , . , .... ,...,.. , , ii. ,.,, )1 IL - ' - ,-, -A paktign- it,4.A At' 1 .1 41- Ow. w ' - Oa k. ' C 4 t 6 -, ill 1.111116,0,,is4494-41 14 _-_-' ; :• : ,. I S I •• II "\ _ter " s+ 1'1' k+ �,p' logo;- in •..,▪ slit,i - , , A, +• r� a. , w :. :':10 ,, ill:ink ./ ' • — . 1141,... .-- ,. , ,r r,. n, = i •,,%,. %; _ or . , , imiiiiiii• iltil?-_ - ii N rs1 etlioN 4,- , • • ' '' - ter- • -'. Viii iS U (' L 1 esI 4 rl Z.-•O 9 `''' .rlir , rl ;' - N 4 4 T h f. U ';'' .,.- '. AI Vii-' ' ' .4,, , 11' ' 1,1 .a. s , - 641St. , ' .-41 0 -ir -, .‘ ,. ' ...-,., INIP-1-6 tlar.--11E- - g .. .n _ .. , . 1...... __1.4.* 1 * tift , ._. fO •liMilli,.,, fa V • iE u;), 2 co . , . N • . . .iii .1 -.1 ClIWr C • 44.110„. I iL r I' • 4• . . ( , � a 6 L P rilt-,_ -40 F. 10, h I oria s - • ! oto n '�v--- - l*e.' .0M,, ' r 1 - # Aip41 lip s 4 C # 1 r • . ._ AO/4 }• a+ ' 1 ti , sr.P*:-4-,,,, ,4 10, ik E ..,c . '`II isqtAti'i '4,-*. •• 4": . • ,-• b S' ,• \` ,z•-s - a _ s_. slims, • :- 04 : d . ' 7 - -4- *di '71 . 'f-t,. , Ilk' 1 VP* T.. ' t r 'a-' 4*.vi'-' .'-' • illiikAi 0 ' IF lihk- Chsitia• A -, :5 y "" - ' 4.w it r er: -,' CO C'7 En ,t • rc as ›. ri. 11-7-:11 I-4 7;1 4 ' .E-I a 014 4-10 2 2 En" 4-'' .. , „ ....7 ... 8 pt. 4 , U) 0 0 c%3 Tic) :.1-4) &.1 VI 701 -5 0 1+-1 4, .—i cry Q -4 1:)., :I"' 71-} 1:1 0 14-4 .(14 .C1 0 7-1 Ili it: 0 0 45 4-; 14 4..° 0 0%j 9•9 r..) 2 >I 1) .9 :rj 0 Ili ,...1 V a-) 0 - . - . u, cri 0 17.4 >I .1'94 °J V ig. 0 i..1 4.4 -ter Q 61 0 I C r104 44 _ o r...1 irrl "„ to, , :45 .E.., 0 4.5 cs 113 PQ o + 1. 1 6i `'` it —, X a) ,.., 0 .9. f. 0:1 0 Ts 4 --' $1 — 15 " - En 4-1° I:4 ° 14'' 11 a) V. .2...'CI_ 0 10 n1°1 g ril flj V a 46 I .. Trii 41 8 0 g..1 - M cl) 0 I?. 0 cl) (raj) Fel F01-31, c'' C12 4r115 . _ CO tni EP 01 0 -M. . C '0 4 , s ;—ii O CI) . Z - . , (1) QC 1 cr) (1) ›., ›..„ U (D. •r•i cn 4 00 Cl.) .r-4 •!—; o is) , ,,C) •g ;.•1 ci up ca, n N ''-' - '4 > .1-1 ilo -4-) _ ' X t-I-0 li0 Q0 W :,--_it ri 4 › ) _ ciz — 4-) u +-, '—',.1f--1 cis -1-1 •,--1 0 ,:n _, u co ;:„ ‘.., . u cd C.) 0 0 (t a) 0 U Cil .1-1•-I CD lai 4--) ta0 t-1-1 4 .i'lp 0 0 .4C11 .li-E4, '0 U [or' 714 4 •* 1-4* Pi•I -'-4' .ww r-C2 7.-i '-ti.ir, CO 0 Cd 0 0 U ,-1) L) (11 U rn '-'4 CI) ;•-1 rd .re-i Uca- (1) t 4) .4-) tIC IS r-C ..p 0 0 '1-'1 ".-4-4 •ii-I r...,C) Caw .,--i .iii r.to _, r—i •-t cid 4 z ili H 0 M cd ‘4-1 rcl P4 01-1 s'-4 0 •.,-4 ;__, 4-1 ,Th ,....., ., „?. 4-) 06-I 4 •••-•4 cr. ;-I CO Ci) 0 Z CD LH U ,--i CD ------ ' ;.-1 0 0 ,-1 (-1 a) m . ,---1 •,--1 ,-1 4 .r-i 0 u) 4.' 0 4--" .i...1 c:14 cd cd of_ 14 U H tv .4-1 tr) r—i cn -cl to r.--1 .4.•.-1 - ..". rt •-•-i 0 0) .F-1 ""' Lc) (1)., (L) .,-1 b•O u (I) rd 4.) ;.,.1 0 M ELI P-I-1. 2 CCi ,-1-1 CUI 9\ -4-) (1) ''-1 •r4 0.)''' Ili r0 CO t1.0 t+-1 Cd ;-.I Qj Cld Cn No Z it) 0 (11 0 0 -4.3 0 X 1- FCS r.C1 N 111) 0 Cd cl) E, H ci ;-I cd to0 C/) t u o Can) ...4 co (ID En- ,-1 •,-4 up, ,..._, r.,, ..,-., •,-1 'JO r—i rd rcl ,.. (i) 1" , H u --, 0 XI 4-, 0 0 4 CD •F-1 Ci) © CL) (4) ril 11 O'N E 0 Ca) :: - — - \,. li; it , si: -11, ' amik 11, - Zi I, ... . .. - .. ,.-- '4...< 7 -„ ,,. . . . - ...* _ , , . " .• ... 9 1 .. L isi- . Atilt"' ., ;irs - lot.. t out. . lie t �_ Il .,, 1 1i . - I l' •IL . I ... 04..'•, . ..-... - St - ..4,,. - 'I 46 41,1 ��� *' 01.1'1 . - 3-, 4614 • -.` 16. --1r r i 't ele .4 '14• ‘-- OL i itt: ' _ ,. - -7---- ..t,. - . IS e\r i a r di'S t-.... �*, 1/2' i` Nile cl LJ 9 /GS' - • - lintel Itl, 1 irk- . .... - co a) illit::_ .- ' * . if lk -' E iloia . , LD 'It . 4, . ....... ,i,„,„ 4..... , . f ,:. I :,_-_ . c .' e ,, lik _ y•/- '.,ifs, !,..\\ Ili 4111114i*, . 06, t iii iii,,,,. --c\J ____. . • r40 A t .. 1100 •101 •. iliiiiii4ri--. ' lie ii, _ till* . ,-- , ...._ , it •A 'AL , ‘D'44 °N;' '4 iiit . .. . 4.-i 4a : rir, : 1'1- .4„., .-, - - A-A.- t- , ' A 0-'' 7.1 .6.:.:"..41i.IIC7.i'V' :441#4111111119 ' ' 1 ' jig:1' . ' • alio . 0 ' • el .,a ,:e0) '-'1 - - 41.:: ,i5. t,t, :4, ,e,- '_ 4:,11°1 ilii.. . iit, --,.,„fkizt7t, ,.2, ,. -_-g 'i •‘ ; : ,, _ .:. .1 g*pot :.-i....i 41/4 i i i i ifr 1...),r._ * i .11 n P. --e ',. .. i illitAlftH .1 -- * - '. # iI, i • �' . _moi` .1,...-':: illiC ' * • r 41,- ',i•1 ftz... -, A' dill& .•...,a. .,-414 -1c.,41:........_, _pi, • ,n;., r••h _ N'! 1111 - Amp it? '',Rif a C. .„ - - IldhlikildlirlirAr. if iiiirilliv!iro- , 1 1 . ...,...,...--1/4-11 -..-„1,,N 1,1- .*.Vv,'11, - Ali-...4:-,,, • . • --. a& ..\. -.-4.Ablit'l.`:- 14.N .'• -d' ay ._ . i 0 1 .,,-,4._, \, _ _ .'i ni,I ri Ii.a 0. o gill . G 0 0 • PM1 q 5474 a -All! .1 ! bil 13,.. 1'1 r'1 W •', W M ' IL 1 •\-\' '''' . t _____ .. '4 ‘ s„---- _ - ,,,, ...:... ___----- ok , .. .hi„,„ .,,. ,, ... 4,.__,,, „,,,,,, , ...i ,,,,o , , 010 . , . ,,, % ,--, c- .,„ 41111k,„ i„ 0 • . . .:, 4, , •.5„ %,i-i Lo 1 „loll, , _a it . . * 5, i_......---A . . ii,., ,,._. , ..a s .... .% % A I , �,... ',,,!!,,,r., O ' Ali._ 'kw— %r �S .1I co CN _____ =i s1 ... Cf) 1 V : N 4). '11. 0 \ % ft Pi-iijCi)r—i 1.1' n ‘../ / f tICa 0 '—' f r ,,Li„i,? \1/4, ---- ---- ....-s ,N / 1Q PIMI ,._. i i LL r— 2 / 11 1 f ri CD g f C W ' ; N � � i a —— . 1—, Nil 1 WO L_cc, - --__ ___ ______ o gliiC-::i CI ____. s _ _ _ • ,-/ c _______, _ _ ;-4 0 0 o 0 a_ m ,,1/4,j : .--- .40,4,- - (1) 0 .1.:• Cl) 6 4, c2. Lo (11 0 4 ' i •, , ) — co lr-- ------ i___,1___L-70 ° cl X RI C) ' it' 0 ,‘ w ... Lo ) --..--..1 .. - ' T.rIrk j ri- Lo --- . 411, 42 003 , 4- - • j4it, opic„, , f .,',,i_' :IM. r ' ILI'Ws 1 ; . I 1 • ._el....‘,---i!-- -• ''.' -... rvli• ' 1r g • - (/) — k -'.' c lz, .:i F'i —---,_,...,v • . ' ----= ---.4 f*'* C.II , ,. ' a iIN,44..„ o 1.1 . A,4• 11.:,I . ' tz '4 1 _ ___ . ' . .. CIS 0 ' 1 __ . . 4,... T initi. --! 3:;°°'-7-17,..---:- ::1:1 - I - 1/4\ 'ftlftlii.1 I ',,, • • -'4- : - 1 r: , f - '.1411!i111),IlvioritH ,.,, i /I , /-•4.11. -.711:: - - ' 'i - 14' * ' '';' ,f, 1- ,. ,. _, 4 - :.,5 „ . I., , I r.' AI , 1 ':''' -:--- - -74--11-- \S:J, U ' 1 ., . 0 -: 1=4- V mP•It -, - --' a, iii, ' ACI o 1.) , - 1 1 • /010 FINMEll *i .91111, ,liK `---,,,, . ' IX M w /140 -,,,, ---,,,, , "- .,,,, 0 C 4—. •— "CT al as co w i .1.- , trig 2 i , '--„, i \ . I '\ l , . •.i _ 4P_ , , co ta0 ro u •_. -i-J • E co _ co , •_ imig/ C:). •_ 4_ cu c bz, cu •_ Li. 0 ,..., cc CD = D V) 1 . • •.,. , - , ..1.,,,_ - 4„,0, : . ,• '' if._ _ . SA _ ,am r 'r 4,1' I le . , .,,:b: :.)ortit,iirie:Plk v :,.. • 4 4.4.4* ( 411- --' '-' . . itil-- - ' ' ( • . .4„.. 18.1 ., 4 , ... '`A `Vill,--i. 4.. ir , '.ICI -- ''. .' a, km r-. ' 4 • . - ;pr.- ' I't . ,, . .# '-1' - '- , -I.-- - . - - . . , ---- 1 '''''4i, • . ir., rr..- ,- it, -. , 1111 lir,, ... .‘ ......_...........ji t -- '* 44114:-" -'. '. ' ' I ,--, 4111A1 - '1. (_, . 11,' 01)1,' .4.,.. ‘ . • ''' ..1 , r,. _, , -.•„.1, ds _ . 7 ,114 ,., ,eevo.. ., 4 . ,; .Trlir ... me r-- -it , ir..., 0--...... ... , • IS. 4.+, . 4.....? 1 i . . II - i . ., _i 7114., : - ) ii,,,,,1-,,,, le t .4 ...4 . 0, _ .4 r 1,1, ... ..„. . O . fli_;_ iall'4' ''..4': . _,...;.....4. 4 !i r , : :f II, t .41 ' ,V.f7,..: '-. riLrcA; ,,w b 6 i.„ , . 7', t _ 1111111e t i 0''. 1 t jytt.,..F :-_4,ii ,., ;?, 404 I'' Clii I . IP , , .' ' • ' , fa.. .. .. -. % • ' ..181 .. - „ri , _ ; J - 1 . ___.., _ .., ‘, 4'4 I...ci-in-._.,-,_,,. It . . :tip .a.ii . .„,t0." ....„.... . %[11) .- lais•••11 _, .....:„ 4t" 1061 '---- - .,, ,:.-^ -N.*,-.. ,-. --- _ •Roudet. , - on ., ,,,, .. gap— Is i .., go 4' -- f.r A, • ' --' '..' , , , ) • aro = M ‘,,,,X ' ._ w • ,,„,,,-A CL , ,- . , 111' "4.1111". i - -1 Ire . ‘1? 0 a) P ,- . ,, ,.... iiik _ al ••'1 *Vim, .. ' • itimi 0, ;$ • 1 7 •'' m E . ,.i 'L ' j ... ._,, • , 1 ....._ ..- = C13 ( I t) —' . ..,__.. - _, u u a., i - ,. . , ,........:___ , . . • ... .* . C ,. .. - .r (1) If.. *. - - , - b 0- — , r _ ti •— ile.-- -2 111 ' Z CO k h : ri'l I .1 IF 01 i . da 6 li ._. ... 1 ---- • ' ' ' F° '8- F. I1..t" I .1 , ' 1 '- • • ' - '.4 ' ... -.r.- ....•...---r•-4111.-. -4MIEMIN. III ' .- - 4..... . ._. . '• I-1 (1:: —,.....• co i.u., .4417_, 4-P bp Z 0 >- , 1 ,k— - v _ 011' Pft 4-• (n , iL— _ • _ . -, •_ in Cti `"" ----' ---. ' 42 • CO- '' .- N _ . li 'in ch = >. ,111 ,..T.,. s_,CO O. :', : _ t. , . \ ci.) ce — V) * _. 1_ cts .•__..,,•_ • __. .. IV ,L.r.. -• i .- I, 0.. e _ ., ,-'. , ..MI • *a---•• • 1 ' . .• ,, ' ' c 11. #i - • 1 ,, I 4 _ ' .. '' ., •••• . 14. , '1/4 • .., . ., i IS 01 I Or 11 iti../„ . ,ii, ,0 :,,, i , - , .. . .. . like- • ---...., *le . - AP, ,.„ ten .Ni..,-- -::, , ,114IK ''.. I - 1 , ,*' 111W 03 .9. . _t .i!' 4 ,. ,_ 4 A - . .-- .• di • a i . . -,__._ ,. . " . . ID' 4111: 1' / il' . - 4 SPO'r: .10',0 11111, 4b1 E .. % ' i• re , . ,• ' --,Zio, 4 -*, . • , • • . "-. . 1..': *141111* . isX Itilti . , ., " . . ._ , 474.'*. ,„ • ., it -a--' .1*..- .-- • . ' - ,'''.-A- '4, - • , . . .'.71'r .i'-..3, . • . ..,---.i.mt• . ' -.Mil& ht aft. ,_AA 41i% s "� t:14) livaIltr_. , •: -,, .., .a 4 . . , .., 'wet sh,_ . , r • f . s - aTitr` •_ F17::1 . 6-._ • Arill 111r. 4 ri _I,_ , . .‘,. • ri '%IL 4•• L ' Pi i 7. CO d � " L ' i Ciiii) , 11 ,I4 , .. , . :-' ✓ '� . ...... , ._ [fat • F.4 ° -� ;{-__ 4 _ - d Cli _ ga 1,4••••[:-..,:i 11.-"r- ..' '' e t. Cli . k , A.,,,:,.. , , . CD . i,„., . .. :If i• ,K� k - -- : -. TA -- ' . ri . v.,., Kir 1 il 4 , ._ _ ,. ,. .., ., ''cc:!) , g. .......1 I 1 -L- ' I. Cill) i I • ri ft - s` - c F17::1 1 . •— :_ -— I 1104 '11. .... . CL) . -',. - _ .—...— •'‘-'4111 —--7— -'aill. ,. , • , — 4107 — - ' — .!�`; - Q \.- :_ii.-LL :,' -..". 7 _ -.- , _ F17::1 , 7 4 - Cli) .-._ * . .- s r f Cint ..., Tio r • •t O ,..- ii. 4 pi - 1E t 1;211111 / gr/11 O . IL . * ,_ 7 4 ;llIl li IN iik.. N. . I p PLII , .81,Nib - err - A.,: - ; I! ' .. IP. 1 r-6 ' __...., ,1 ri III i,,,,,,, LI., .._ . . 1 i / ---...., • 1 , te„ 0 . Kt ./ ci , a a DJ r ., LtdFlA' AN ,....._ 0 4=11 al.5 '.8 orr LI-1) Ct ..lb I 1 --aie iirli CIO C) li. :.....:- 111111111# a , S . Of al 1.- wims ta If Ll- 1,1( V---- 111 1S) Z' 0 1. 111 i .71-- < 0 0/ On 1 " ' - C., . irM IN -ic-_ _ 7:1 4 , .. fr ci) . .. _ IB- M co , _an 7:::, • "..4 ca4 , 1 \ a se ;w_- ---- --ihnil it N IN 1: - te,-- • _ P .‘ - it r IM iliPPIP Y 1 0 W o • p U7 ,- Q o l• Q ccE Llj . '' : Ill r~w " -' d : 1 ;''0.-.• - ref)! .1 . 4 ' Y W 4 I . ■ Z : 0 iiii , • . 4=jII i � etJ ,101:1iii3O4,,) F-T-4I1 _Ii . ` -I, i , . ,.iTh. . t • 1 'Of -' (.* DiZ • r e . 0 E 4 otsei ..,..il . v *IL1 . \ „pot s.5 >. Z 0 111 7' M 7:1 Immil 1 a ., 1 13Z (1). , .. rziZ,1101 Cild 1 rd ii.........74 "Cli 11.1.- ,4:111 iiil 1 , 1 , , 1 1 11111 K ; ,MIL_' . i le . \ _ 1 .. 1, is mg -4-i_ _ , IT , , , ,,- .er, w , . = z 3 10 04 LI? H Zo Ca H CO LI i { Q Cj • 5 UJ LL" Ct C� 0 a _ f ■ a ■1 r — • 1 eV I 0 17 r . 0 4=1 1 i 'Pal • I E.2 . . •ISli JO / • I C ck 1 111 QPINIciI O IV Clio) 1 1,114:11 V all Ct 17:1 64 - t us al ti) c... If 14--) ` n ct1M 7:1 I, 4,11.010al N w • GIDJ .- t ii ►� M I N. co a L I o_ co ra D F., — cc k LU II-, 0 1'I .- 0 „• b d 7-3 cL ',-,',,; `.2 ,t,:- `,9-, 13-1 „-,- h. ,., '• C :z 0, ', ,cl a.)t` =', em. 0 -C 1, H' 1 . . , -- () - - CD o . • _- • .._ 0' 0 . --,- - -......., _ •• 6= .-, c_D , .- .......' • . ,, 16-, cr, ;"1,1,, S.,=.7=1 „,‹ ,,,,, ,, ' t . 030- .. X - z''7. . CD b <-I'' - <2 I-• 0 . T 1 x F, ,,c0.A L., ,-9, yi 3'813 N ' ,-.,--. .1 L_J ,Ei, ics.1 E ,i) •.._--_. . L. ... i . ._,,,......„, - ..._ 6 LI '1, < , LLI cc co ,,,,,L), co 60 U) L.= 'LT, Li,, 'LT, '' L), , 7' 0 0 17 WI th . 't F CO cO tx Cii < „ P5 i.'2 (29 g R 0 I 1 E 6 6. _ ,- 'A-______-1 -:°•--:,- Ill' '-----'-----'--. .._--- -II 1--' • , F*--1 \ i -: :6 Z-7- -..- )0V8_1.3S MIS,8 l 1 • _ ff . ., , 6iNi- 6bEvdZ-8110 00-1 , - _ _.. 11 , 16-64146---.-- --_____ •.•I - , _...o. ,.,--•-, 0 W / -----r-,,,, ___--,'•--.....I-N\ t UJ . W 2 10 w 4 ,-,.- il Lii, .,,-- . ---, \ .0 /. -,., .!,..., , Lu z (s.\\ \ /4' - \ \ , g . , h----- - --.• _ __________ ''''', \ -•- C. • ,, -I,',,.7 \.-•Y–"---'' (1'.1 I / ci) ...;;;;„: \ \--_,.• \ \ il,0 /,-- ____ ,9 . __, \\.\ \ \ \ . 6.-." ( \ 11:1 \ .1 • /1 ...., . 1 ,/^ ,--, • ---, , • 0 ( 1il --•,.., \ -•'---... .i —/ , iN /I N 0 .,--, 1.6.1 Z Z ' -:-.--;-:.• .•.. N., --- ' °\ , . ) i. 7, E C ..,)1 0 ''------ -- - '-I—' N -'"-- --- .-,-....',-'''.'•' \\''P,6,b, • ..4.,--.,.,.. -,.....;,,%, .- I' Li.---.i ci) .4 ) ,..... ', • i 0 \11, ---i-- G.) -,--, >, - _ Li, 0 w < o g) W I .= W 0_ u_ Li_ C75 Cn op CD) CZ O 0) Ct ct$ CO CZ CO U) laaL 0 .Ei �o Q .6 6 0 'L 0 � 0 U CU [J r � r -i . I I I I I I �� �► LJ LJ L -J as 5 LD C 2 U5 mCD CD cuL- Li C,-0 D4_— rn .57 X I r , i � I I I j Lr J c V— N C) C) 14 I Seward Street 4) Ado, CL m G Kq� orrn streetrsf Seward street CL V) rill 1.. 11 1 j4 0 0 cn 0 Myrtle Street i7 L: lewar A 14 dt 5-4 AM 0 A, 12 — U— U) U - w 0 0 0 0 o U) C) C) o C). o o o 0 x c) 0 0 0 LIJ LO 0 0 cn 0 CF) CF) CY) c 0 c c c CL o :3 CL Z) Z; Z) Q (1) Co -z 70 Ln U c cc Fa Fu 0 Q u Zt= 0 0 a) LL (D 4) 0) En _0 0 CL 0 L) 9 cn C: 0 0 Q w 0 ZEE E cn 2 CrT 0 0 Q E C\j co 4 L6 • ism 4. "ad 6e Way W - CD R Q- 0 Seward Street m ,5,av,a�oqla C;\�Gke ih CD 0 co 9. U) E ep cn Q) Seward Street m mb§ LL Q— 0 U) 0 0 0 < 0 LO W as L) 0 CL 0 Ln .C: Z) o 0 0 Z) 0 C) c CL F— U) CL Q) (1) IL> CE Eu co cz 00 TO :3 0) I— — CF) co 01 0 cn 0 0 0 a) — m coci 0 'E c M ca U > E E 0 .0 C 0 '4'— E co a- E 5<— C) 0 0 Lij cr T— (5 c) cn (D C\1 CO "T V) a. 0 C15 Saddle Way o eti tip CD 0 2 U) >1 0 C15 o 4-0 C13 cn CL olc� Seward Street A C t Saddle Way mL W a L CL t t l� 2 �j Q - a ti (n o 0 li U) C) a L7 a c C3i o qT . c � tt] c3 m cc CO ,N g C' Q 2 Q co V)c 2 - CY C E N N U) L �s ap r a Saddle Way mL W a L CL t t l� 2 Seward Street f 5arati©9�` a LLcu CI),cu o C) u, ' _L, 0 4 LO � A Nr cn C_ U � 0 Y (D Y 00 U 4i y U U N m 0 2 9 cis /) OC Q � 0 — ss m _ y vCL co [L r f1j 0E CL co a 4) Saddic'Aav v UL a i' r -I N O N 61*4 N i LLi N 00 �J �