Loading...
20200809 Simpson Request for Demolition- 65 Phila Mailings w a), pigeoem turqem fru. 0 09 Ltemea pe4NAlsea ce„.. I B' LPH lepeds I ›- -,ilmetiuguo3 ammeuSis z LIOIVELUJW,103 iLleAllea 6 ci oui ••• z r. Nb -4 c-6 ILI CL :)g- " , ..:..5 a)0 0 CO 0 CC CP 0 co to.— 0 ,•„--,z •2 , .4,-',,, c,.„--- c 0 oct -r-t CO 6 tr‹.-Nz<2 1177—.4"`itr2 ."i C.4.41 I5 a) E tv U, " t !,,;, •Ct ;„-- . . 7.5 < ir4 ce'pe, >, 0 vs > <• ___-,- 'T. O. w 6 cn ta,''',;.: .'•:., F)2 E 2 0 it.••.s., .. 1;:z c 0 a.. ....c CO co cc.) c cs a a.o . c) c = c o G, 1 I I 111 ; 1011110111 4!!)i 111111011 1 a , m 1 , :, 1 : 1 1 ! i ! 1 I t .,-..,E 1 , 1 • 1 , , I ! ! , , , 1 i .,i. 1 1 , , , , i .5 E , • , i ' . . c ? "-o.--- 7‘ , , I I 1 1 1 ! i . . . • ti. 'R 1 i I i . I 1 , I 1 I I I I I 1 ; I I .• 0 ,I CI. . 721 e [C ED. I 1 i tii I I 1 I I 1 1 ! I ! ! 1 1 : , , 1 Ti>.....14. 8 I : . . 4.- 1 1 '',:4 0.) "rti 1 I - , 1I i 1 ! i c e w w 6) 1 6 1 c.c3 co I 1 cid, S 06 I 1 Qi ,C) I CO i I E 0 a • N c\1 (° 1 1 , , , 1 , , -, 0 ci) .2 ,0 = I 03 ' 1 t r ! 1= -p u) i2 .1 (7) (15 1 cub T cP CD i CD .0 .c J= 1 ..; , ,i, %.„ ... , ,...,, E• 13 s 2- Lq ..-1 4 , 8- ,. 4 th c)- " a 5) -}•'a (15-0a 15 & 6o 8 Ts LI/ 2 0 4-•al - i.v 6 -5,-:, 6 m .03 , 6 (7, • co co a,ct, , . tc!, 0 0 .0 a 0 6 .- 0 ...a 0 0 a)2 19A DOODO (25 1'1 tj "al, 601- r2 EXT., g .c . .4. gi 8 • on 0 N 2 E cis, ai bo , ki It 0 Z > — ,o'r, .;,-..4 •,-4 ttt .- ..g, Z. 0 CI I-Et C) O w 00 Z . CN A co co 2 .0 V:C-4• " C::) 'tii•71 < '8 a) Li. 92 E 0 z io_ •-• t: 2 0 1...4 .5 0 -0 hn,Z, ..c •-•••,, co g PI c'3 v. -a 73 No 2 oo c--• IA u) 1 1 ce ai ;dleaGIN umnavi mu.. 0 a; Ltaitilea pe;opiseld ceu. . 8 SulppucH lepods u)u_ z 0 3), vioneauAljuo3 ainveta6is 0 0c6 r, a z o ai 0_ c-E. 4 140148111.9[111L103 Leetqlea '0 p > g 0 cij 0 caiz •2 a) co •:Ccv _o nvi cdro--z-,< N _cNr - 0 - < < • .-- cC. > /Z....'?P,Y ccc.‘-z-,i, \\ aE) 2 .. -- ,„... Ts it) '.44..: *•fty.C°) ''''‘S . Z.':4111'.. < To En C.) W CO <,tL ifik 4 8 re46.2. . ti En cu a) a) a) I , di• E ‘,, E a) 0 .. 0) %) gdco ,o Ea w x vs..-- 8 a •%412, --:u-- a) a. a) cm t OI 03 TO CO , La E z : I 181 I C I 1 IS ! IIn i i in i I i !,.• ' ; , , . II 1 0. Iii .x- 2" t E ! I i 1 I I 11 ;I: I ; 1 I 1 ! j 1 I I 1 13 92 CZ 2 R,1 1 I 1 I 1 i i 6)1 1 I E 2 E 2 ca I I ! Tc)i al , 1 1 1 I I 1 1 ' I 1 1 I ' I cd rr w in M I 1 i ea . ! - ! 1 I cs) 1 (.0 O (0 IE .ca DODO 6 1 *al id 1 I 1 V I 7 , . w a I .1 4 2-, .4 4 I 1 >4 I l• ' "0 I '.. i cii"ti ! z-i) 11 (.• =7.• a -p+ L. •1-: 1 a 9 . 0 cn • ... i ta) I Co > ! c) i1 TT3 8 co 1I : • >-, . ! .q i (-D I gi ! A cl) a'i.-. , a > 1 :E i % 5 u? co 0 a , c.-6 co -, co .4 v4 , . .6 ! 14 ,,, „, 9 :- Q co cti 47. 4 - cp ,,.. a R ay • ODOOD • o - (1;) .!= != (15,..z CL I .4., c.) ‘.4. x Lel 0 V X -c C•11 '0 X El 4 ' ., i 1 ri, i. a) i.4 0 Li.) m NL co 9 r4 c0 .1- -4 al _a (..) 9 9 —1, , 7 P c? U 7 I —p. 0, cP. Cc c? CO ir!) IP(131 - I s.o ..o ca a) • co 8 9(-I t U a)8 F-,•1 Z, >-, Y. 8 .Z. Z . tfl:\`• a) JE ctO) z > •— rzTO' NI .... (.) 0 "y...; •...., et .--, -s--, o a) C,1 w tj 0, Z ') CD .2 u_ IP_a.) -2 W ci)• @ 03 73 to Z CI as = >, E z.1' cfici- g-4 co o---. z- • E Ts 0 •.... LL - .1 < I I) c) _E ... 2 .- a. 01 co a3 in C i- a) 1 ,m >- t •— z re co C a) a) 0 0 •Tr- z 0 cq or.6 • cn cc 0 co ,ilm. Cl) 0 &Z • (17 1 r\e 07 0 a) -P T.0" i2,. (Da c\,, EL 00 an <ta.e- jp_in,av CO 2 Cl) fr,-Zcr -WM fl., 1.1..• < cl 53 (../ ....... a) 0 ....; ci. — O J..: u . w k 2 cl 4. 0 2 a O m •C ca.:1.% ..' co E cr) 412 t r+g u) co o E o. .S.41 X 4. < a. R itY Ici -1 o_ tO Fa, o RI.) C)0_ r d ix -T R \-i • -----, ...../., C ) It ‘ z § 7." -1 9 a) c c. ......- --C0 co.92 -t ,_, ,c! 1 t'V) ''''... C--- :{i16. t V . .o E.. n .9 d-I .a3 z 2 vi , u? _1 o co < w ? 1—b_ . is 0 0.... 0 1- o a . . 6 v.) in r- Z CO s E I HU co r-- CNI L" ., co co t4a a " Z k•, -o ..c........... tri cD . c.., cyi 4 . . cs6 . C3 u_ u) . . a_ E in •m. c a = ..c. u I Zi c tri 0) ,, )- ," LI . ...._ F 0 CO Z / I..v..) > 2 ai CI cry o 1 N (No . LC 0 co ill 0_ CSI a,' --. g a) 0 u) vt 7I I- 0 r.,,Z • \ ....74, 1 -', 0 a) LI 0 Oco,60 Ti 3- . o_ I-co IF <cm 2 •AA_. c.) - ,....--••• ui oc—z<mar-o-cc t • a < D V) 'I ...... . a) C.) 4.3 a 0 .... cu 0 u_ 0 W CC 4... 0 a) 2 rial, a a, . . 0 a.A Li..,. 8 E i ee.,', 0 0, 03 .56. tz u) g 0 x z 0 0. 2 < a.. to ."-*– •—\Li. j — (1) 0 ci x 0. (,., .. < a) o C f \T j1--. /1 N") ,,,Z ..‘ 0 11.- ci) ".. 4 a. 1-15 Q. 0 a) NR , '., \.. 4 QY E ,-.- i.a)-rg V R' o N .. — -.. ,, 0 'V 4:5 - — s' .! 8 tcs-,_,, r ,---• "..a -o .---- o I CI) t) . — cil Zu: ,,-,,,6 04- • , ,,--, f . ,,,,, .7LI g g ... <- u.) 1-ty: 'r-47;1 2 o o 0 in 1-"C) o a. / . ..c.. i;NL 4' dr) LO N Z CO 0.. ---. Lir4 ,..— .0 0 "5 @ l ____. E E .„ va 14 lib z a) Laj kal --..." a) I.• S." ikATI C 0 cn co v fc713 c., a. m r•-• I': Ct. Na • i•••• I.... co r co 2 iz s 40 c0 el 2 g 1 CI \\I \ 40 .— C\i C6 4 6 . . u) D. ;tileoati tuonati Lialkilea .*-,.030,1,,i4-1011 ui a 0 OD ze z cu II( (.... 0 . sipuseH rpeds 0C • co 0 CV- • .Z. 1.' C:J ....e. U014'f,WilitU0.1), fUeA11443 ai rr-z-tc --virwec ca cu 1\3 ......„ ,+ ce a) E . .2: 1.1 . cn t 11 gi sr-. a yst 0 - 0 > •E c. cu 0 E U) nc ..ra t—c3.'e m E z cou c...„,.....c,.t.., E. c)., G ....c.r 4: r„4.- ct 0 sa t 0 C) a. a)0 co 0 C CD 0 0. 70 2 = E . . U . i , i • ! i 11011101110111 ii + ili- I i i CO I i II ' Ill ' 1 I ' ti.`E -9k. , I • 1 1 1 ta T, 0 6 1 1 I 1 0 1 i 1 i ! i.0 1:1. 1 I i • i ! 1 , I V ii , i i i i 1 I 1 P 1 1- cectzin g 1 00 1 i co I (,c$ 1 cO 1 0 1 : CO I 0 I DODD 1 8 1 i co 1 N .0 L) 1 I c\1 , a) I 4 i 1 1 i 2., ..., 1 I c, a i , ! M , ,-,. i ! I I oi .>-I :e7s..Q4) --E 1 1 i >4 .,, , 1 _,>4i l >i. oc --I I Zi .9 E c=) -11 4 - o b 1 S z 1. , i i z u) I _a . = s ,. I 1. Q) QP co s ,• , uP ' 14 8 —1 a t (..... 0 5s 8 i.- m . .a=1 • titi l0 0) t9o z- gi) .ap f) . d,J_ I a):•,...1 ,lo E li' Z'2.. G "4 a - 0- 1 dp 4 a 1 .4 i :el.. ...g, Co .43 0 ! = co < • >- -. 0 t cc.3 0 - 147.11-5 : as '-,• C)- 8 -1,3, a 2 ,, 1,1 a CD 3 al CD ,., a) m 9 ar ''' .--r <a •,.. a ., „, 01 01 nt, i ...4 , EI)), - cz a) 0 (is :_(9. ) 6 ft `r ‘-' ' ci (T L2 cn 0) ; 0 csi 0 . 0 El El El EJ 8 iti _ q , (4, , ..2, E c's 9 .--e 4 ... 0-s. 76 't .0 =1 ca co co -4 ''''' lip ' - C4 C-1' (13 '-'" s-s -0 0 5<" (ti col s- E (0 1.2 c,.. - ,_COID , 0 , ,-, -7- C _0 , L.: E i -C -y Tt Cl) a) .71- Cl) ,- t`, -._, ‘-t. Cl) a0) Cl) 0 - ''t w 0Cl)1 coiC1-1 o 1 9 9 --4,,,.. -su) _s-• COc/3 up ''r• -.4 r•+. hF u? -b U) 1--l- 0-..! O 1,7(J), a, ! 1 s ao 0 2 0 0.1 L. C.) •Z', }. 7, "es •,•••.1 ••••• t•cg R `,- . , ,,:, •„ „, ....., .0 -„, . cs,, .., .°)...,s1 ti) I E g•CL . . c.0. — C 0 ba•?-9 l'-,' 'n -2 co gb-4 C.:) t7i TA' 4c U) .0 CC 0 -0_ ..- Va o , p.... tu- c 03 -0,n- el ft5 ff-1-1 ss0 ra.1.> 14.. CC c•-• .6 D (1) Z ,-• C\i ri 4 0 CO r•-: cd, ;, 613eli urn e z Ell u i 1w��3ed 6 6 '-- U O3 _ _ ep i a Z o 0, w a rn �� K /�lA�"! cry u) Tr ta 1111111111M.11 . .. pm 3 co < Cr L IiiQ 0 Sb-,,uppam iii g . ..w . . will a IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII V Q a ra E.2,' li 0 rn • xyrz �m yy LL <t8 `o °v 0.O 111111111=1.111111c d a c co i ''ci Dill III 1.. MIMI ("71 a° .3 ro c � + i i + 1 + ' + i + + + m c ! 1 L a g 1 1 I ; I p p nU c� { I 11 ` a N m O. I I 1 I I ! I I L m� N ! i I i I 1 i C 3 I 1 d S rn? E o ! j i j j I { I 1cfl 4 d to �° 1 { ! { I i I ' ( Cp o F' CODE i 1 CO ! ar Cd I ! i cd 1 (si 1 (Q i CO, Q A . I a ! a6 ( ' a4 i W 1 (° C�fl itot,, ' (11 CO I 1 cd ; (11 OQ I N '�i I Y I ! ( 1 , r i r !I' >'1 >- j >' ' zI I N i Z I. I 0 1 o' V t5 tk: o— 2 �mmO1ioJ ITi 2 cdt10 a :II _ O. 0 4 C di 9, N �; 4 m!t N d b 'S U]` J co -Vy .5 u? U) !^aU 8 OW c ¢ C6 41 L ccc��� (B; 2 t r' c77 m u rte.', [r. (Z ¢ 4. 0 ' n ui cu QA asci) mr-, ir1 •=101 C113ig U >lcfltn n U 8 l F. CO ti 'ao z� 4 2 N U �' w ca~-i" ^V p]Va 91 - 4444 h 4441 •_, �o M m12 g z.0� 0 E Z (\i C6 4 Lri 6 r: oo co a