Loading...
20200142 Tait Lane Workforce Housing Revised Plans (,) i , 1- U 1 O W ,_ cc wU 121 H WZ � cria 0 L., W c4... aZ a a W 0 0 o 0. Z JC - Q Q Jcu Q ,...1 ,2 U - ' w- I. Lu _ ,., ,. ..... 4i,„,,,,, , ..__,,,,. .,,,___ „ ., ,._., 114, . .„ -'' - , ,,,• . • -.. , • . _„, - i . , • ,. , 41. ., - , • ,it. '''' '- (..),.. ac, ...i .: _ .. , . : ,_. ...... . . ., . ., , . . . • . . . < . _ • , . ..... -7- . - ... .,. . . a.. = _ 1 ' N - • ,-- 4 .,...,s, • .,..., , . • ,..... - )4, -,,-- . 11* - t I • ..._ .. .„ -.. ' .- b. ... .. .., . _ • % ....% ,-, . ... - , — - • 1 • - , r4 ' , ^- t 4 . EP Ad. . , 7,- II 1- „.. _. _ 4;4400.,.•06. ,' l' ' '''': ' 4 a 7,.' • rt i .-f 10 " 'Iv • I r -41 , 7,1, c , - .. L • iiN...7*7 I. A . -O. . , \,. t: , ,4,,,,. 1,4„,,..c.,;.: ,.° ' , „,'10 ' '' 4--4' ' — °• - (3 1 7. r 0 i . I ' e t x iir//, '' ''4‘'''<.•'.. - '' '' 400 1_ ii. ..... , .,... , ..7.. *.0."'” k ... ..a -v'744,F. .. # LL.1 r",41.,,,r::k."' 'I7Ni,,'"7",6 I— ,t ,,,,,,t.Ht , - to -"V'- 4 --. 1" . ,ot ' IYto.,,,- , th IC'':" I.*"-'+' f."-", t ir f, --- ,..-: ..,,,,, ,,,,,,., '.•,. • • .',...,, '1,', , . 4 -,,, " . ' - Lu ...-.. Z 7 7 *.. ' "7 tu ,, t,'t, - ' t,'V"", ' '7"' .L,."- °•-'-'1*, '"", -"' " U5 ! 4 *14 " .."6" . "Y.,,,"r;,-,,,',Filo."" ,. "'".- " ,,'".4 '• " t ' " ,*,. . -7 ', . 0, 0 ! i ,;...7. 1,,, ,,, ‘ ' , ' -' , •'''' '''''.., '7" *. 1,, ." '' t LI ^"" 'T' ' '-- ' ' Z 3 1 CL• i .:•"‘,.;‘,, 't.o.? '• '•'' " ,-, ' J 'k,;' ' ,. % r (D c' ,,. "', \ ' L' 7 ,,,.. 4',' • '7"- * $ 'It" r". -..' 's ' , .. • O• il . , . . _.. .. . . c - , „.. . .. , . . „.._ • ..,4\ '-•"ki . r *, ' W , ',ii...74'1%,...,..t,,i;''''' •'„,i,‘”:•,'4 V"' .-- ' .1.4 '."' "' ' 4. , ,. , ,. 1, ', 7 ' • '7. fy I i 7 MK ... U. ‘tk-'`.4,-V W"';'-•',1,-b▪ -- - ''. .. - . -1, .- cn f:ed LLI U:1:. ct !qi • ' LLI .',.;.;•1 -,-- , ._e • i•',. ' •t, .,. _ . i— '-,-:- . ..... , _ . F- U Li., in _ 1 S s � U , -1 , ,tj / / a AOV913SLIV321.bz CD : m o — affi IM i// / �■x■ n■■:■■I WWII■nT EI =� a �o 0 aw , = Joy i / I' I LA 1 1 1 ___A •IIIL 11Vv/ / n LI —=— / . 1 1 rill.k. ,:; : • � ,; = F ■■ I m I- mN, : m_,.m,,, m k '11 ILE Ai ..■■■■ ■■■�N■■M■■■■n■nn y ■.i....■ I 1 I Iii.' I0 �4 MO P `I LEI f ..srorporminmemm 5 , 1 me I 1 nnl n nN1. NtlMl. ■ �,■n■o _ � ■ S, ._� � II �I I ---. .■33: !" , mss Z ps II w rid/i/• 1FLI . I IL' Ora / Z I 0 71 CD \ IY■ p - P .- - r J v - 1 / i 1 1 , ,„ g i -,. < „: :,i.. . Aiiiiir I (,) ,,, ,., _ \ N170 \� _...... ,Zl - \ z2F V71/1/./ ' -----A w 1!„, w I° W g H Hr- iml 1(2 4,d- R t e k F I * rye ; 0 I—I— ...,:...,,,;.,„„.... .-... , - r. :,:. ,,,,,,,, ,„ 11,Ea <ta ........ :Nk..... ....„..,,. ....._ ,.... . -I, 1 ,.......6,.....„.7. ..... ._ ,,,... ...,,s.,. .- ,• .--.... - ,=.1 ...,....v ,, ,, . , - 1 r ,_TA . . " fill e F„LJI .' „, ' r^' ` - 1- tLI.F5 - S-, .C"` V4 3 �! 3 - ip ��.1 - _ > LL LI CC w ; Q L ti I i H CI Lu o 0 z t,qg a a .. ..� VJ X „_ , w 1F vJ 0 O 444 , : w � �, �il U) i - 4, r : Y IY 1 v i1 �„w O 33 '& w LJLI ,..,... Y LI �,.,. . "� 11. y , ,�� Lu ct :oma ,; i iw iii 4' W - w 5 Lu �s oo Lu o 0 1 ' H _ I 0 t , (..) cc a r„. . 1 a 1/41 , i ,..1 , 1,to ,''' , 1 ._., , , I am ..,, , ,.. i - ,11 AN,ET am,',", ' - '',°'. 'Id -4 6 ,.., -5 Z bc • , 00 4 Ilioin liar- 0.0, .0,,, ens / / 0'm,-- ' ;', 1-11111111 , I' . 0,--- 0`'.' _1-`•- - / 0„ J .\ , , 1010 ill I, , _1 f. , C.): i,,.: _c lot lir''. ''4.'''''' I—=. ._ 1 I 1 ..... , _I i ...,...- --] r---1 .-.:... . .,/ ,..,., , - E E" 0. I , • 'I-m-7 ' H---- fY fY1., i E Z LLJ (..) a < I _ Y CC ,,, air ihil1"111 ' 1 i 0 ".., UJ U5 CD _,.. l' \i,INNII slop m - .— 1.• L J :III 1.,. ipli 1 Inn 1 lc I—, • < -r II ',.tif.t." ' • OE Ct i il 1 9 ' LLI F4,0, LLJ ., .., .. . „ LL, , I p. • -,tA , - , < It :2 I- '' il ( ) F- U 0 LU E 1— oc0 a -5Z U CJk - . t ..; cc w s I „ I II if I 0' , J i , .., . 11 I, 1_ 'I I, � _ 71; ( IMI i.t,ii UhIt IIJ41 I P1 hialltlia \ E ( ' J � a r 11 • Ilifilr__" ]1-_±.:7 __ toJ �i--3 _J I � 1 mI I I I ' ,.u.,,,, .... I � Z1nnnIIIm11unim iM ® Mi ' O ,. 1111111111111111101111,. i IF Pii. IR I �III��' ,11 - R k ,'I',1 I,1 W 1111111..... IIIIIIIII IIWIWW WIWIIII III V N !!1 PlP11 .c i j=` 7'11 r1'3 - L,,, - 7_11. 0 / ?' Z d' it -� _IM_ i in m D z Do _ o _ 11 7— _11 \- 1 1 —Ill � —,I w Illln , _ —1 4 wf.<< and 11 1 [i 11"U Z 0 F, z - J o � a a � a� Q0O Q (n W 1 W W 37111 Z H HPn r- ...1F- ) 0 FU 0 t 0 a cc<t -.-. 1 I 0 1 im, 1 n 77, ,Ewi,,,,, - Nr-----, LI 1 ' LI a.)_ I:.'.' , _ , Al - I _ ., _ ..7..h. 1, ol„ A f''ller a 1 1 v.1.rp:b , LII—I M i 'r'`Pit = 0 40401 kV' I/4 I1 'P fr i - . I • E. I IIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIHIIP i _ L I UI iliillilingli . - 11111.111M=1111.1t -711117 7 • i ,,, li A _.1,1.-it II - --1-1--, ,, 1-droni-,- Er. - , „._ .. ...„. mt..--=1 I ruil m --.•,. ' 11 I 1hAlligiall'.e NI ME < .. . M...1 OW. I 1 > /__ =1. /1=I_ w --I I=1. / INIIIIIM -77; 1 II 7, w ii=1111 — . , , co o 11=1. Al ....-...:,.0: -1 1 .., , z -= = i 0,... -1 ---,------- , .,-1, 7i-i oill_. .1 F J ,1 J1,1'' m,....---. FIN NM 5 MIR '. i'l'AIW" 110 - L., fY I 1 AM'":1'-' i Ew 0 'li;:r im iv:, ii- >- , , ,q..01, p.m , ,p 0 \ - LE 101,3ti III ) J_II, ,r1 - 44 4' E HI ILI ZM .i.'''',, .` i .1'------- 16P- - MEM IN.,1,1, ui o z ; 1 Z ' E i flu 11 ! 11 I 0 iI s, • ....'• :•,. • .,.- , , ...1 ,F— ) 0 „I 1_ 121 _ ,°-,,,,Ii•i E'A°;i' a cc Allin MI EA!IR'EFA = 1 - , t. 1 mw- f 1 o--. : I I g'I , 1 IOC - IiiiIii ( -5 4 ''.a ni D▪ ni -,I -a? • co Co CC '''' --- im 0, EMI QUI EL_ 1 .1-ii i 1 .-1 , EL k 1 1 _ . [ t li 1111 Lji Z I, D Art . L_I__1 IIIIII 11 0 I= L IDU LI --I w il (D --. Ld L__L „„iisk ai 1 .1-- LL -' '• -- i 0 [1 lill L i [ m ' III III II 1 T pil z Ifl octitm: [ 1 _ J., 110 1111 Ill '-'"rill m N. co Hf „......,1 . Si xL i [ Fr CI) il zzo 7roll1711111111111:1 > u! Li. - 11 LU Of •• 1 li', .. 111 ,E -I'r "....,• 1 ' ' TIIM IIIIII lilmiummil = , LL f• t " 1 LTIIIMIN •: ,f- z < '...i.E I; 11., ..1:2. 0 0 ,.,, Lu ri Ld „ z , 1, z ...- , ! w ! w• ri cn fA1.1 W ct !qi w 1111 z <7 P' H r,:1 ...I (I I ) 0 1— aic) < ,,,I,,,, 1• ,. c) c ii f. jr, 0 i :-- 4z—Din 1 \< ILII \EDF1/11 , A fw I i ELLL tinc_ W o 1 , a • MI EL I' I 1; , f II .i1 , _ _ i -, 1111 , , , EMMMiMI ,. =.--= 112 = 111904a = MI LII -a.- 1 11 L.. mon 5 1 LE "II o = plil F-.1 1111 '..a ,j HT a 1 I 0 - 11111 1 mil I= i intflifM,% 1 1 w L l, 40, I w L Ai N- EL ri fHffff-fE, co EL AN l'f 1 1,1 TT,P,r 0 EL 119 0 ' = j I H >- 1 1 1 IL LL ;., I-U LL I El,. do Z !...; • I,, cri 117171 ...,, 4, ,,- , ,f, il 0 • II_ ct f • /••••••••.°1101111TINIVI CL i EL 1 I ;i mis p ff:, ,11 I EE • k,1411.04' 1 1 • 4, ., _ < i!, EL aliki z - ,, U) ;.'-i. EL — 'API! Ell 1 . , M c.-1• w Ell > I > P.! 0 U) !It1.1 Ct !qi. LLJ 3,1i Z :!.:•- <7 P, LLI vi '� aw ot LI, i a cc T. 1, I < �w ii '- :4— ' --,r4Rzt,k7:‘,?-,:-- ill , t ,Aa ha' k--[-,Tel--., , `' O" y 'SV S• 1 U' w �a ,1,01,;'-' � fi z l•\ }1 Iii�,,11�, h fl 1�Dll,i������0.c, cTi II,,i°111 Int 1 t j' N w v T ,1,I ly Ii, \ „1.1 o N m X Q N J rxl f�t Uo = v N f0 „ 2 2 �E�_ � m � a" uin2E 2 - -�1 ----- - o" on.- E ,A mot m. v,m 1.11 m 'o i \ .74 \ v IXulw f`' J U 2 Q I I I I I H r O17, LU ; LLI N N \'i \\\\ \ \ \ w Y \ "1 O U W =t. ..-- -- 0 \ z \ \ ci_0 _ \ \ \ Q 0 \4411.111611611.1111411 EvJ \ \ ri E n >r w uw irc- �� L.� v/ NU ma W ioo uz iz I!! zz >w0 U _ Wo =� g gw= W� 0, 2 U >U m-i Q 1_ .r S `n F- U OF— Ia cc o 1Z ii Jo= ` c .0,oz r ' . o II ��� �*11 II U) II II g 1 O II m Neel m III7 O WI iti lir ■ — m U— I— .— PP (/)L IT T T O r 1mn= I L II ■ -a 13 a®= II rn co- c.i. HolIIil II—I it!" ID *it r z IIjg �i. II o —1 ill %— ll —. 06 5 N m Illi a 11 Q ® II Z 1 1 1 JnI'°l o co■ I c lil ICI al Ili , iE II °° I� °° II o Uzj Lima = 0 - m ` a II II i- Q t II II Lo- O lqr All - U) • fy Ef U) ItliW w114 u_ 2i,! w Illi Zill I— 1- r (n F- U 0 Li, E 1- % k'F.,t`,,t i a < „,,„ y ,p 5 m rr® t.tag s,4a�r ^ma^w�./y'� _ m F� C g moa H,H` - Jo 40 orma 1 1 mu --mg < ,..r.J _c ...J L - II WEN \l '- -, Igi- ® �.® - 11 -r. ---4.-4ntt YF Ei- Z F I m m m g D j o❑ 011Iiij r o Mmr,Tmr1i!i:iiiomTorr, v. �m �m a mm m mi m 1 mr, g co I a III ' a a a , nu r . A 1 im _ 1 ..i— oes 0 I 1 1 A _.,1( 1 o ,.,... 11.1 ,,,. 1 iti 1 06 ,..i. 1 j U I ,.i. co- -0114 ; 1\ *Rill 7 �_ T IIIIIVP- 1111 v m _ °�, �i �� a nnmII:ri m m z illiraft - _ z o CO =❑ ► ❑= ❑ r�► Ho= m — m o °° IIit °° 0 CO Teel °° I o 0 ___= II. _ ISI III ====1 Pr---- ®I ---- O —111&41 AM' —1111& 411 z ❑ a 0 0 o ill g u) fy £ f w w - LU al Z lfllilli I- lill 1- r 11 ( ) 0 b 1n:0, F- 0 3E E. !tg:IAH, a cc < V , n 4 z 5,,5555 - ,-, Ej = ii .v,vz IBM 1114101111/ 01 -1 111 -1 -w AE MI cu k: - _aLriika sop. _c ,..., al.M All ilii v 1-, - MfM ITM - I,• _ 1 f., Fly I AK I 1 y_i Ilrii, . _ . onimmi... _ -5-10,5-,-1 1-5-7,p5- - Alia AM z -5 calo I" .5 0_ 55±555i II Me 1- 1 1 0 4 Alla ph U_ 117 1-,11 I— , i Iiil1 . CC ILI kvit4 118 .-1 141 i c\I 7,7 1111111- it" r 1111111 I , , WI mardwramt cri il z I_ -J c, 5 all* irstiAII 1 Fid-1-6tir _ „„„„„,- _:.,,,, i r ,Ami, - - 1111111111 I I E El I I i mg rip, 1: III 0 LI ‘q I T I 5E14 g u 5 4aweli co, ! LU iii Z r! 1111 Si'!110i11111C 11.1 c-9 z U5 i i 1 ' —7p4 sipti ,v1 E -J Ct ! .ruil I . I lik V I ce 0 (D •- i ErlieJ Art I- .8 ” - I— ,!•• g ill < 0! — i w I > "r, fy iil w ili! U) IlH I-L-1 ili1 w il!i Z MI 1— roi IL2 - 6 a U gas= mm 0 � i 22Lij 2 a a -5Z ii Jo= ` ill Ir I 0 1 I Qv I■ iph st'-Illa111111111111111 a 11 I MR 11 ct IIWII - HI i II IIWII *1 1110130 III II 0 -,-� �J IIEW 41 El wailII I la I i M 2 it m 1 1 m it z it mo'° m itH 06 11* lawal L ■ - o - ■ mil � o IOW T1a IIIIIIII� ITii :::iiiiIii:::: - ft o _ W ■� ■ice 'i■_ ■ ■ Vii. 'i�I ■ II a a IIN o II a a II @7 o—i u► 11 I i 1 u► 1I o— Ii NA!a� 11 i wLo I _ _ _ D M co p '3IIIIIIIIIIII M RI IIIIIIIIIII IIII Z - II 8 m Of J _ IW o lw, L II •,airoli,„1, o z _ , , J /� LL I//.��L _ _ Li A D N I L O �Q £ ill VJ .' LL £ W /u) IniW WI t nilW Mi ZPill I 1- r 'n F- U 0 Li, E 1- oc ) a ._, ,. ,i, t". -5Z ii JoLi' ` m v ❑'' aIIIIIIIIII -I ° cu k: pt 88 8 nM /'11_' l'a IIIIIIIIII i ° ol0 I I' E❑/v':.: x 11 = TA— II MiI zi ( ) F- U 0 Li, E 1— F4 -, ,. --..i- -5 Z D— ZI h — il. 1.0. Zfi Eh It 1Mi— u:' o�❑❑ V J O Li - - 0W — 41 0v 'I I®2 .i -ti i I-J Pilai UDE] Wil moat' z ® 01J i iI I!III III■eIvill 0 _ °IIIIIIIIirIi o • O N- , II Iii I 0 lI!IIiP CD Z I1� I ❑/ Li- II ._., 0 I - CDZo _ c II _ Y II ■IIIIIIIIIII■ ¢ m MUMMIES • Z 0 J J lif 4,1 z ❑ w II I fi- II' Mei 0 �IIIIIIIIIII■H,,,,,,,„alo N Ell'❑/ �IIIIIIIIIPF II411r 0 o o z pcn • 5 p a aif Mt" II II oif o ill g Hi W 1 €_ Ill MI LU Mi Z ifil I Hr ( ) F- U 0 Li, E 1— oc � a ., . ,„ = c -5Z Z io la' ����� J o_ 1 �� I W 01 LI 11 1 di di E _1 2_ 1-J 37 , , I _ , , 10 , , 0 1 Z 0 LL o _ w 0 `j ® m 4u u� n J U ai Ek 1 I_I z �� ! II w rY >- ` ip,,) 0 ,..„ A I 0 m W - _, Z U cn „, „, 1, ii, , ,z ❑ ! , w a cn g ill c, E f W ltd WI W Mi gild i 1- r